БРИГАДИРІВКА с., Хорольський р-н. Православної Церкви громада. Троїцька церква.

Церква на честь Святої Трійці збудована 1803 коштом поміщика Петра Васильовича Капніста. Мурована, холодна, поряд із храмом знаходилася мурована дзвіниця. 1860 церкву відремонтовано.

1895 володіла церковним капіталом у сумі 900 руб., 1 дес. церковної садибної та 9 дес. ружної землі, мала два будинки для причту, діяло земське училище. 1902 володіла 1436 кв. саж. садибної та 9 дес. ружної землі, мала два будинки для священика і псаломщика, діяли церковна б-ка, три земських училища, змішана школа грамоти, церковнопарафіяльне попечительство.

1902 церковну парафію складали с.с. Бригадирівка, Симеонівка та хутори Чередниковий, Кривців, Миколаївка, Єлизаветинський, Жиденків, Питчене Озеро, у яких нараховувалося 2431 душ парафіян обох статей. 1912 у парафії – 7 навколишніх н. п., службу відвідувало 2413 душ різних станів.

Відомості про діяльність релігійної громади в роки радянської влади не віднайдено. У новітній час відновила свою діяльність як громада УПЦ МП. Зареєстрована органами державної влади 02.08.2000 за № 336. Для релігійних відправ використовує молитовний будинок.

Із священиків відомі: Микола Лукич Еллінський (1895, 1902, 1912); із псаломщиків: Федір Костянтинович Ратушневський (1895, 1902), Петро Захарович Губернський (1902), Юхим Стефанович Волошин (1912); із церковних старост: селянин-власник Олексій Ти­мо­фійович Заєць (1902), селянин Антоній Силич Сухорук (1912), Анатолій Олександрович Антоненко (2008).

Літ.: Коломенский, 1895. – С. 330-331; Клировая книжка…, 1902. – С. 646; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 284; Приватний архів В. О. Мокляка; Приватний архів В. А. Павленка.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.