БУЛДОВСЬКИЙ Олександр Теофілович

(13.03.1887 м-ко Старі Санжари Полтавської губ., тепер с. Новосанжарського р-ну Полтавської обл. – р. см. невід.) – вчений.

Син відомого церковного діяча Теофіла Булдовського. Навчався у Полтавській духовній семінарії (виключений з 5 кл. за участь в учнівських заворушеннях). Закінчив природничий відділ фізико-математичного факультету Харківського університету (1912). Викладав в Усть-Медведицькому реальному училищі (Донеччина). З 1917 – лектор біології та методики природознавства, з 1918 – гол. науково-педагогічної ради Полтавського учительського інституту. З 1920 – проф. зоології та методики викладання природознавства Полтавського ІНО, співробітник Центрального пролетарського музею Полтавщини. 1920 заарештований. Подальша доля невідома.

Пр.: Матеріали до фавни р. Ворскли та її околиць // Зап. Полт. ІНО 1926–1927. – Полтава, 1927. – Т. ІV. – С.100-108.

Літ.: Скляренко Євген. О. Т. Булдовський як один з фундаторів українського краєзнавства // Третя полтавська конференція з історичного краєзнавства. – Полтава, 1994. – С. 270-272; Документи з історії Центрального пролетарського музею Полтавщини. Зб. док-в / Упоряд. О. Супруненко. – Полтава, 1993. – С. 16, 20; Соловей Д. Розгром Полтави. Вид. 2-е. – Полтава, 1994. – С. 161-164.

Т. П. Пустовіт.