БУТОВИЧІ

Благодійники.

Представники козацько-старшинського, згодом дворянського роду. Походить від «шляхетно урожоного» Б. Богдана, який жив у 17 ст.

Б. Микола (1839–1883) – попечитель Переяславської земської лікарні, губ. секретар (1879), фундатор дерев’яної Михайлівської церкві (1873) у м-ку Крупілля на Переяславщині.

Б. Олексій (1839 – після 1901). Закінчив Харківський університет, служив уланом, поручиком, маршалком дворянства (1871–1883) і земським начальником (1890–1901) Костянтиноградського пов. Уфундував дерев’яну Андріївську церкву із дзвіницею (1886) у с. Розсохувате Костянтиноградського пов. (тепер Кегичівського р-ну Харківської обл.).

Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С. 253, 469; Модзалевский, 1908. – С. 136, 137; ЕУ, Т. 1, 1993. – С. 199.

В. М. Ханко.