БУХАЛІВКА с., Зіньківський р-н. Православної Церкви громада. Мироносицька церква.

Церква в ім’я св. Жінок Мироносиць у с. Бухалівка Зіньківського пов. (тепер Зіньківського р-ну) збудована 1898. Станом на 1912 існувала дерев’яна, на мурованому фундаменті, холодна церква, в одному зв’язку із дзвіницею. Це була хрещата у плані, п’ятидільна, однобанна споруда. Усі дільниці – квадратні в плані і мають однакові розміри. Бокові укриті двохскатною покрівлею. Центральна дільниця мала досить високий четверик, який за допомогою парусів переходив у восьмигранний світловий барабан, площини якого мали 8 аркових вікон, прикрашених декоративними фронтончиками (такі ж вікна мав і центральний об’єм). До західної дільниці була прибудована дзвіниця, а до східної, вівтарної, – ризниця та паламарня. Північна, південна та західна дільниці мали прибудовані ганки, що прикривали вхідні двері від попадання атмосферних опадів. Для додаткового освітлення церкви над всіма вхідними дверима влаштовано напіваркові вікна.

1901 церква володіла 19 дес. 1852 кв. саж. ружної землі, мала сторожку, будинок для священика, діяла школа грамоти. 1902 мала 25 дес. 1252 кв. саж. ружної та 2 дес. садибної землі, сторожку, будинок для священика, діяла школа грамоти. 1912 володіла 30 дес. ружної землі, мала квартири для священика та псаломщика, діяла однокласна змішана церковнопарафіяльна школа.

1901 до церковної парафії входили хутори Бухалівка, Вінтинці, Деряги, Заїки, Іваньки, Коломійців-Байрак, Кринки, Барабашів, Шаблії, Пащенків, Скиби, Хрест, Кир’яків, Корольків; службу відвідувало 1550 душ парафіян різної статі. 1912 у парафії – 10 хуторів, у яких налічувалося 1658 душ парафіян різних станів.

Релігійна громада відновила свою діяльність 1942 у приміщенні церкви. 03.10.1944 була зареєстрована органами радянської влади. Повторно пройшла реєстрацію 12.01.1948 за № 276. З державної реєстрації була знята 1962, після чого будівлю церкви розібрали.

Із священиків відомі: Дмит­ро Іванович Кутенко (1902), Павло Васильович Пясецький (1912), Павло Петрович Андрієвський (23.10.1943–1954), ієромонах Пафнутій (Петро Іванович Мудрий) (04.01.1954–04.03.1954), Костянтин Іванович Павленко (30.04.1954–19.06.1956), Арсеній Федорович Ілляшевич (1956), архімандрит Димитрій (Тихін Іванович Безленкін) (13.06.1956–27.06.1956), Андрій Миколайович Співачевський (1956), Василь Григорович Бранцевич (1958), Михайло Іванович Овчаренко (18.09.1958–23.02.1959), Іван Трохимович Саренко (1959); із псаломщиків: Олександр Федорович Ратушневський (1902, 1912); із церковних старост: козак Антоній Йосипович Гринь (1902), козак Родіон Андрійович Гринь (1912).

Літ.: ДАПО. – Ф. Р-4085. – Оп. 16. – Спр. 191; Грановский, 1901. – С. 262; Клировая книжка…, 1902. – С. 159-160; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 44; Приватний архів В. О. Мокляка; Приватний архів В. А. Павленка.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.