АВГУСТИН (Гуляницький Андрій Федорович)

(Гуляницький Андрій Федорович; 03.07.1838, с. Піски Лубенського пов. Полтавської губ., тепер Лубенського р-ну Полтавської обл. – 30.11.1892, м. Катеринослав, тепер м. Дніпропетровськ) – церковний діяч, вчений богослов, єпископ.

Нар. в сім’ї сільського священика. Закінчив Полтавську духовну семінарію (1859), Київську духовну академію (1863). Магістр богослов’я (1863). Залишений при академії, викладав на кафедрі викривального богослов’я, виконував обов’язки пом. інспектора і економа. 1864 прийняв чернецтво, уведений у сан ієродиякона, згодом – ієромонаха і архімандрита (1869). 1870 обраний радою академії екстраординар­ним професором. 1870–1881 працював ректором Литовської духовної семінарії й настоятелем Віленського Троїцького монастиря. 27.06.1881 хіротонісаний на єпископа Михайловського, вікарія Рязанської єпархії. 1882 призначений єпископом Аккерманським, вікарієм Кишинівської єпархії. 1887 – єпископ Аксайський, вікарій Донецької єпархії. 1888 очолив Костромську єпархію. 19.01.1891 призначений єпископом Катеринославським і Таганрозьким. Вирізнявся високими особистими якостями: благородством, правдивістю, відвертістю у спілкуванні. Уникав запобігання перед начальством, переслідував лицемірство й улесливість, заборонивши духовенству в офіційних паперах «припадати до ніг» архіпастиря. Належав до освічених людей свого часу. Літ. діяльність розпочав у студентські роки з публікацій у «Воскресном чтении» коротких благочестивих роздумів. Професорська діяльність ознаменувалася низкою статей в «Трудах Киевской Духовной академии». У багатьох духовних семінаріях в якості підручника використовувалося чудово складене А. «Керівництво до Основного богослов’я», яке витримало кілька вид.

Тв.: Полемические сочинения против латинян, писанные в Русской церкви в XI и XII веке, в связи с общим историческим изысканием относительно разностей между восточной и западной церковью // ТКДА. – 1867. – №№ 6, 9; Два окружных послания св. Климента Римского о девстве, или к девственникам и девственницам // ТКДА. – 1869. – № 5; Благословствование Шенкеля // ТКДА. – 1869, № 9; Спор греков с латинянами об опресноках и квасном хлебе в таинстве евхаристии // ТКДА. – 1870. – № 12; Руководство к Основному богословию – Вильна, 1876; М., 1887, 1894, 1898, 1914; Сборник слов, поучений, бесед, кратких речей и кратких благочестивых размышлений преосвященного Августина, епископа Екатеринославского и Таганрогского // Изд. протоиерея Пречистенского собора Александра Гуляницкого. – Вильна: Типография И. Блюмовича, 1893; Рассказы православного о католичестве. Популярное изложение некоторых вероисповедных и богослужебно-обрядовых отступлений латинства от Единой Соборной и Апостольской церкви. – Вильна: Типография И. Блюмовича, 1894.

Літ.: Павловский, 1912. – С. 1-2; Іменний Звід…, 2005. – С. 9-10; ВПЄ. – 2006. – № 11 (59). – Лист.

О. А. Білоусько.