ВАСИЛІВКА с., Диканський р-н. Адвентистів Сьомого Дня (АСД) громада.

Існувала у серп. 1946. Ін. відомості відсутні.

Літ.: ДАПО. – Ф. Р-4085. – Оп. 15. – Спр. 8. – Арк. 20.