ВАСИЛІВКА с., Семенівський р-н. Православної Церкви (з 2000-х – УПЦ КП) громада. Покровська церква.

Час будівництва церкви на честь Покрови Пресвятої Богородиці у с. Василівка Хорольського пов. (тепер Семенівського р-ну) не встановлено, ймовірно, це 1 пол. 19 ст. Хрещата у плані, однобанна споруда на мурованому цоколі. До центральної, квадратної у плані дільниці прибудовано дещо менші за розміром прямокутні приміщення. Відповідно до тогочасних вимог вони були прикрашені чотириколонними портиками, увінчаними трикутними фронтонами. Над середохрестям при допомозі парусів встановлено світловий барабан, площини якого були прикрашені прямокутними вікнами, а об’єм мав наметове завершення. У 1863 Полтавською духовною консисторією надано дозвіл на будівництво поряд із храмом дерев’яної, триярусної, квадратної у плані дзвіниці. У 1864 коштом поміщиці Аглаї Олексіївни Родзянко храм перебудовано. Т. Г. Шевченко, відвідавши село 1845, виконав малюнок дзвіниці.

У 1895 П. ц. володіла церковним капіталом у сумі 100 руб., 18 дес. садибної і ружної землі, мала будинок для причту, діяло земське училище. 1902 мала 18 дес. ружної землі, будинок для квартири священика, діяли церковна б-ка, дві земських школи, недільна жіноча школа, церковнопарафіяльне попечительство. 1912 мала 20 дес. 600 кв. саж. ружної землі, квартиру для священика.

У 1895 службу відвідувало 1541 душа обох статей. 1902 у парафії – с.с. Василівка, Брусова Перша, Брусова Друга, Брусова Третя, хут. Чаплинка (Білогуби). На церковних відправах присутні 2623 душі обох статей, 1912 – 2452 душі різних станів.

У новітній час релігійна громада відновила свою діяльність як громада УПЦ КП. Зареєстрована органами державної влади 23.09.2003 за № 271. Богослужіння проводяться у молитовному будинку.

Із священиків відомі: Василь Григорович Дубина (1895), Павло Григорович Дубина (1902, 1912); із псаломщиків: Феодосій Данилович Підгаєвський (1895, позаштатний 1902), Кирило Леотнійович Богаєвський (1895, 1902), Георгій Павлович Петровський (1902), Євген Мефодійовий Браташевський (1912), Дмитро Дмитрович Крем’янський (1912); із церковних старост: селянин Харитон Михайлович Кравченко (1902), селянин Іван Григорович Кисіль (1912), Володимир Андрійович Тарабан (2008).

Літ.: Коломенский, 1895. – С. 316; Клировая книжка…, 1902. – С. 623 – 624; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 285; Ротач П. Полтавська Шевченкіана: Спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії. – Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. – С. 111; Приватний архів В. О. Мокляка; Приватний архів В. А. Павленка.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.