ВЕЛИКА ГРЕМ’ЯЧА с., Миргородський р-н. Православної Церкви громада. Покровська церква.

Час будівництва дерев’яної церкви на честь Покрови Пресвятої Богородиці у с. Грем’яча Миргородського пов. (тепер с. Велика Грем’яча Миргородського р-ну) не встановлено. Ймовірно, її збудовано і освячено у 1 пол. 19 ст. Це була однобанна, хрещата у плані споруда. До квадратної в плані центральної дільниці були прибудовані прямокутні частини дещо меншого розміру. Східна прибудова виконувала функцію вівтаря, три інші – притворів; фасади останніх були прикрашені чотириколонними портиками з трикутними фронтонами. Над центральною дільницею за доромогою парусів було встановлено восьмигранний світловий барабан, площини якого прикрашали вісім аркових вікон. Завершувався барабан сферичним куполом з восьмигранним декоративним ліхтариком з маківкою та хрестом. 1849 до західного притвору прибудували квадратну в плані двоярусну дерев’яну дзвіницю, при цьому західний портик демонтували, згодом установивши його перед дзвіницею. 1852 до східної вівтарної частини з півночі і півдня прибудували невеликі приміщення для ризниці і паламарні. Тоді ж дерев’яну гонтову покрівлю куполу та притворів замінили на металеву та пофарбували її олійною фарбою в зелений колір. На стінах замінили шалівку та пофарбували храм іззовні у білий колір, 1863 пофарбовано внутрішній простір. 1865 Полтавською духовною консисторією надано дозвіл на поновлення іконостасу. 1883 проведено капітальний ремонт споруди – церкву разом із дзвіницею поставлено на мурований цоколь.

У 1885 П. ц. володіла церковним капіталом у сумі 100 руб., 33 дес. садибної і ружної землі, мала будинок для причту, діяла церковнопарафіяльна школа. 1902 мала 33 дес. ружної землі, церковну сторожку, будинок для священика, діяли церковна б-ка, церковнопарафіяльна школа та церковнопарафіяльне попечительство. 1912 мала 33 дес. ружної землі, квартири для священика і псаломщика, діяла церковнопарафіяльна школа.

У 1895 до парафії входили с.с. Грем’яча, Мала Грем’яча та 4 навколишніх хутори. Службу відвідувало 1442 душі обох статей. 1895 у парафії – с. Грем’яча та хутори Балюків, Данченка, Єрловий, Білоцерківця. На відправах присутні 1598 душ обох статей, 1912 – 1428 душ різних станів.

Із священиків відомі: Василь Іванович Міхновський (1895), Федір Миколайович Станіславський (1902), Петро Іванович Стеценко (1912); із псаломщиків: Максим Кирилович Ващенко (1895), Андрій Опанасович Чернишевський (1895, позаштатний 1902, 1912), Симон Васильович Верховський (1902), Василь Федорович Станіславський (1912); із церковних старост: Яким Тихонович (1895), солдат Мойсей Федоренко (1902), козак Симеон Андрійович Грищенко (1912).

Релігійна громада, вірогідно, відновила свою діяльність у роки німецької окупації, в кін. 1941 чи на поч. 1942. Діяла в приміщенні церкви до 1960, коли була знята з державного обліку.

Літ.: Коломенский, 1895. – С. 310; Клировая книжка…, 1902. – С. 409 – 410; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 165; РГПО, 2008. – Арк.25; Приватний архів В. О. Мокляка; Приватний архів В. А. Павленка.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.