ВЕЛИКІ БУДИЩА с., Диканський р-н. Православної Церкви громада. Михайлівська церква.

Час спорудження дерев’яно­го храму в ім’я архістратига Господнього Михаїла у сотенному м-ку Великі Будища Полтавського полку (тепер с. Диканського р-ну) невідомий. Ймовірне його існування уже у 17 ст. Документально підтверджується наявність церкви 1722, коли господарські документи полкового архіву фіксують наявність у «отца Петра Михайловского 5 ульев пчел на зиму» залишених. Тоді ж Михайлівська релігійна громада мала у своїй власності 6 вуликів та пивний і бражний шинки. Під час розмежування Київської та Слов’янської єпархій 10.10.1776 у списку існуючих М. ц. відсутня, вірогідно, що в цей час вона була приписною, оскільки існувала до 1828, коли згоріла під час пожежі. У пам’ять про неіснуючий храм у 1888 в мурованій Миколаївській церкві було освячено окремий вівтар.

Із священиків відомий: Петро (1720).

Літ.: Модзалевский В. Л. Материалы для истории Полтавского полка // Тр. ПУАК. – Вып. 2. – Полтава: Электрич. типогр. Г. И. Маркевича, 1905. – С. 31; Джерела…, 2004. – С. 162; Николаевская церковь местечка Великих Будищ Зеньковского уезда. 1801–1901 // ПЕВ.ЧН. – 1901. – № 18. – 20 июн. – С. 831; Уралов Н. Историко-статистические сведения: Местечко Великие Будища и его Церковь // ПЕВ.ЧН. – 1870. – № 20. – С. 828.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.