ВЕСЕЛИЙ ПОДІЛ с., Семенівський р-н. Православної Церкви (з 2000-х – УПЦ КП) громада. Святодухівська церква.

Церква на честь св. Духа у с. Родзянки Хорольського пов. (тепер с. Веселий Поділ Семенівського р-ну) була збудована 1840 коштом відставного підполковника Платона Родзянко та парафіян. Це була дерев’яна, хрещата у плані, однобанна, на мурованому цоколі споруда. Над квадратною у плані центральною дільницею знаходився восьмигранний світловий барабан, площини якого було прикрашено прямокутними вікнами. Завершувався він шатровою металевою покрівлею з восьмиграним декоративним ліхтариком, увінчаним цибулястою маківкою з хрестом. Перший ярус церкви складався з центральної, квадратної у плані дільниці, до сторін якої було прибудовано прямокутні, дещо меншого розміру об’єми, які мали двосхилу металеву покрівлю, що утворювала трикутні фронтони. 1870 Полтавською духовною консисторією розглянуто питання про побудову «новой колокольни при Свято-Духовской церкви». 1871 на підставі згаданої справи до західної стіни бабинця було прибудовано дерев’яну двоярусну, на мурованому цоколі дзвіницю. Перший її ярус слугував основним входом до храму. Над ним за допомогою парусів встановлено другий, восьмигранний, дзвоновий ярус, що завершувався шатровою металевою покрівлею з декоративним восьмигранним ліхтариком, увінчаним цибулястою маківкою з хрестом. Одночасно зі спорудженням дзвіниці було проведено реконструкцію храму – з другого, дзвонового, ярусу облаштували вхід на хори.

У 1895 Д. ц. володіла 1 дес. садибної та 42 дес. ружної землі, мала будинок для причту, діяло земське училище. 1902 мала 42 дес. ружної землі, муровану сторожку, квартири для священика і псаломщика, діяли церковна б-ка, два земських народних училища, жіноча церковна школа грамоти. 1912 мала 42 дес. ружної землі, квартири для священика і псаломщика.

У 1895 службу відвідувало 1472 душі парафіян обох статей. 1902 до церковної парафії входили с.с. Родзянки, Іванівка та Пан-Іванівка, в яких налічувалося 1808 душ парафіян обох статей, 1912 – 1990 душ різних станів.

У новітній час релігійна громада відновила свою діяльність як громада УПЦ КП. Зареєстрована органами державної влади 06.09.2001 за № 299. Для релігійних відправ використовує молитовний будинок.

Із священиків відомі: Михайло Данилович Савченко (1895, позаштатний 1902), Аркадій Михайлович Заборський (1902, 1912); із дияконів: Терентій Юхимович Євсевський (1902); із псаломщиків: Аполлон Олександрович Устимович (1895), Анастасій Іванович Миславський (позаштатний 1902), Іван Гаврилович Марченко (1912); із церковних старост: селянин Григорій Никифорович Колодка (1902), селянин Андрій Даміанович Павличенко (1912), Тетяна Іванівна Таран (2008).

Літ.: Коломенский, 1895. – С. 317; Клировая книжка…, 1902. – С. 624; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 295; РГПО, 2008. – Арк. 147; Приватний архів В. О. Мокляка; Приватний архів В. А. Павленка.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.