43.1 Чисельність та структура населення

Упродовж II пол. XIX – поч. XX ст. населення Полтавщини стрімко зростало. Цьому зростанню завдячував значний природний приріст, один з найвищих у Російській імперії – у 1887-1897 pp. плюс 18,8 на 1000 жителів (48,3 народжень і 29,5 смертей).

За переписом 1897 р. більше 2500 тис. чол. (90,3% населення краю) жило в селах і лише 274 тис. (9,7%) – у містах. Найбільшими міськими населеними пунктами були: Кременчук (63,0 тис. мешканців), Полтава (53,7 тис.), Ромни (22,5 тис.), Прилуки (19,1 тис.). У 1910 р. населення краю перевищило 3,5 млн. чол.; в містах жило близько 350 тис. (втричі менше, ніж в Херсонській губ.).

Полтавщина мала з усіх українських земель найвищий відсоток українців – 92,98% (росіяни складали 2,6%, євреї – 4,0%, німці – 0,2%), причому українці становили більшість у всіх містах, за винятком Кременчука, де переважали євреї.

У 1882 р. євреї одержали право мешкати в 35 містах і містечках губернії. Частка євреїв серед міського населення зросла до 20,2%. У 1897 р. єврейська громада Кременчука налічувала 29890 чол., у 1913 р. – 36962 чол. (60% жителів). В той же час у Полтавській губернії євреїв жило найменше в Україні (для порівняння: відсоток євреїв в інших губерніях: Волинській -13,9%, Київській – 12,0%, Подільській – 12,2%, Херсонській – 12,3%, Чернігівській – 4,9%, Катеринославській – 4,8%, Таврійській – 4,6%).

Буржуазія, яка складала всього 0,1% від загальної кількості населення, на початку XX ст. перетворилася у впливову суспільну верству. Проте перехід до капіталізму не створив української національної буржуазії. До провінційної полтавської буржуазії входили поряд з купецтвом представники міщан, заможних козаків і селян, чиновництва, інтелігенції, а також іноземці. В їхньому середовищі переважали консервативні або відверто реакційні настрої, суспільно-політична і громадська активність цієї частини суспільства була незначна. Прошарок великої і середньої торговельно-промислової буржуазії в Полтавській губернії був незначний.

 

Незначною була і кількість власників міського нерухомого майна – 592 особи (від загальної кількості на Україні 12603), з яких прибуток у 10 тис. руб. і вище отримували 25 осіб.

Село на Полтавщині. Листівка. Поч. ХХ ст.

Кременчук. Фото. Поч. ХХ ст. 

Серед підприємців переважали євреї. Одним із типових полтавських буржуа був Давид Мойсейович Молдавський – власник борошномельного, винокурного та інших заводів, на яких працювало понад 200 робітників. На свої гроші збудував богадільню на 20 місць, лікарню для бідних євреїв, фінансував школу Талмуд-Тори. A.A. Фрішберг володів типографією, палітурнею, складом паперового і канцелярського приладдя. Я.М. Зайкель був власником модно-галантерейного магазину, І. A. Дохман – великого паперового магазину.