ВОВЧЕРІЧЧЯ с., Кобеляцький пов. (тепер не існує). [Баптистів] Євангельських Християн Баптистів (ЄХБ) громада.

Статут і списки членів громади було зареєстровано органами радянської влади 26.03.1922.

Літ.: ДАПО. – Ф. Р-1503. – Оп. 23. – Спр. 94.

В. О. Мокляк.