ВОРОНА Дем’ян

(рр. н. і см. невід.) – «тесельський» майстер.

Працював за доби гетьманів І. Самойловича та І. Мазепи. Вів спорудження Преображенського собору Мгарського монастиря біля Лубен, зокрема, звів головну баню.

Літ.: Каманин И. М. Договоры о сооружении церквей в Малороссии в ХVІІІ веке // Археологическая летопись Южной России. – К., 1903. – № 6. – С. 365; ЕУ, Т.1, 1993. – С. 318.

В. М. Ханко.