24.1 Освіта й писемність

Упродовж II пол. XV – І пол. XVI ст. в краї продовжувала розвиватися традиційна православна освіта. Латиномовні школи поширення на нашій території не набули. Навчання передбачало здобуття елементарної письменності й можливості займатися самоосвітою. Важливо, що писемна українсько-білоруська мова мала у ВКЛ статус державної; нею повинні були володіти не тільки урядовці (переважно писарі), а й решта представників суспільної верхівки. Навчалися грамоті в церквах і великих монастирях. У заможних сім’ях на периферії дітей вчили мандрівні дяки, що переходили від села до села, їхнім завданням було навчити дітей кириличної грамоти, виробити навички читання, письма і лічби. Основними посібниками для цього були Псалтир, Часословець, Апостол.

У 1491 р. з’явилися перші кириличні друковані книги (Октоїх, Часослов, Тріоді пісна й цвітна), видані у Кракові Швайпольтом Фіолем. Значний внесок у розвиток кириличного книгодрукування зробив білоруський просвітитель Франциск Скорина, який на поч. XVI ст. видав кілька зразкових книг, зокрема, Біблію.

Вищу освіту здобували за кордоном, переважно, у Кракові, де, крім університету, була «руська» бурса. Найбільш наполегливі добиралися до Болонського, Вітенберзького, Падуанського та інших європейських університетів. Першим русином, який закінчив медичний факультет Болонського університету, став наш земляк князь Михайло Глинський.

Складовою системи освіти було навчання співу. В Україні в цей час з’явилися елементи нотного запису співів – «стихарі» й «табулятори». Отримали поширення західно-європейські музичні інструменти, зокрема, лютня.

 

Свідчення 1. З «Історії української літератури» М. Грушевського:

«[литовські часи] стеляться перед очима дослідника такою порожньою, безплідною пустинею, що він збентежено стає, боячись пускатися в позбавлену всяких орієнтаційних знаків пусту просторінь… Ні одного місцевого літопису з тих часів! Ні одного ліричного викрику! Ні одного релігійно-моралістичного роздумування над тими переворотами, які проходили в житті!.