ДЕМИДІВКА с., Кременчуцький р-н. Православної Церкви громада. Святодухівська церква.

Час будівництва церкви на честь Святого Духа в с. Демидівка Кременчуцького пов. (тепер Кременчуцького р-ну) невідомий. Документальні свідчення про її існування відносяться до 1776. Це був дерев’яний храм, який проіснував до 1803, коли збудували нову дерев’яну церкву. Мала два вівтарі: головний на честь Святого Духа, боковий – на честь Різдва Пресвятої Богородиці. У кін. 19 ст. поставлена на мурований цоколь, тоді ж прибудовано дерев’яну дзвіницю. Мала приписну Богоявленську церкву та каплицю в с. Обознівка.

У 1890 володіла церковним капіталом у сумі 1000 руб., 7,5 дес. садибної та 32,5 дес. ружної землі, мала будинок для священика. 1895 володіла церковним капіталом у сумі 110 руб., 7,5 дес. садибної і 32 1/8 дес. ружної землі, мала будинок для причту. 1902 володіла 5 дес. 2215 кв. саж. землі під погостом та вигоном, 34 дес. 232 кв. саж. (у т. ч. 1 дес. 1400 кв. саж. садибної) ружної землі, мала два будинки для квартир священика і псаломщика, діяли церковна б-ка, дві земських школи, дві церковнопарафіяльних школи, церковнопарафіяльне попечительство. 1912 володіла 33 дес. ружної землі, мала квартири для псаломщика, діяла церковнопарафіяльна школа.

У 1776 до церковної парафії належало 4 двори і 40 бездвірних хат. 1895 службу відвідувало 3144 парафіян душ обох статей. 1902 до парафії належали с.с. Демидівка, Обознівка, Писарщина, хутори Павленки, Ковалі, Щербухи, Новоселівка, у яких нараховувалося 3655 душ парафіян обох статей; 1912 – 1491 душа парафіян різних станів.

Із священиків відомі: Юхим Гордійович Мурашко (1890, 1895), Іоанн Никифорович Штепенко (1890), Іван Іванович Насвєтов (1895), Юхим Гордійович Мурашко (1902, 1912), Михайло Іванович Коропов (1902); із псаломщиків: Іван Олександрович Діаталович (1890, 1895), Григорій Семенович Ребрик (1890, 1895, 1902), Андрій Андрійович Батієвський (1902), Федір Прокопович Семененко (1902), Геогрій Митрофанович Зіньківський (1912); із церковних старост: селянин-власник Олександр Дмитрович Городиський (1902), міщанин Володимир Іванович Кравченко (1912).

Див. також ОБОЗНІВКА с., Глобинський р-н. Богоявленська церква; ОБОЗНІВКА с., Глобинський р-н. Каплиця.

Літ.: Коломенский, 1890. – С. 196 – 197; Коломенский, 1895. – С. 143-144; Клировая книжка…, 1902. – С. 284; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 110.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.