ДМИТРІВКА, с., Комсомольська міська рада. Курганів група «Три могили».

Знаходиться за 0,9–1,1 км на південний захід від села, неподалік від колишнього хут. Суки.

Обстежувалася Г. М. Некрасовою 1986, Ю. О. Шиловим 1993, Ю. Ю. Башкатовим 2001, О. Б. Супруненком, І. М. Кулатовою і К. М. Мироненком 2008.

Займає розоране підвищення мису першої тераси лівого берега р. Псел, що здіймається на 2 м над рівнем прилеглої стариці, з абсолютною відміткою у Балтійській системі висот 67,1 м. Кургани витягнуті широтним ланцюжком уздовж південного краю підвищення.

Складається з трьох найпомітніших в околицях Комсомольська курганів, висотою 3,5–6,5 м та діаметром 52–72 м. Перший із насипів, найвищий, задернований, зі слідами тригопункту на вершині; його поли оборані. Другий також задернований, із західного боку поріс деревами й обкопаний ровом кладовища у 1 пол. 19 ст.; східна половина насипу пошкоджена. Третій курган розорюється, проте ще зберіг круті схили.

Кургани є одним з найвиразніших комплексів поховальних археологічних пам’яток доби енеоліту, бронзового і раннього залізного віків в пониззі Псла, важливим елементом історичного ландшафту краю. Археологічно не досліджувалися.

Літ.: Супруненко О. Б., Кулатова І. М., Мироненко К. М., Артем’єв А. В., Маєвська С. В. Старожитності околиць Комсомольська. – Вид. 2-е, доп. – К.-Полтава: Вид-во «Техсервіс», 2005. – Ч. І. – С. 14, 40; Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Комсомольська міська рада / Укл. та наук. ред. Супруненко О. Б. – К.-Полтава: Полтавський літератор, 2008. – С. 107-108.

І. М. Кулатова, О. Б. Супруненко.