ДОВГАЛІВКА с., Миргородський р-н. Православної Церкви громада. Успенська церква.

Церква на честь Успіння Пресвятої Богородиці в с. Довгалівка Миргородського полку (тепер Миргородського р-ну) збудована 1771 на кошти поміщика Миколи Рудя. 1871 до неї прибудували дерев’яну дзвіницю, 1886 поставили на мурований цоколь.

У 1895 володіла церковним капіталом у сумі 600 руб. 1 дес. церковної, садибної і 33 дес. ружної землі, мала будинок для причту, діяла школа грамоти. 1902 володіла 0,5 дес. під погостом, 1,5 дес. під кладовищем, 33 дес. руги та 1 дес. лісу, мала церковну сторожку, діяли церковна бібіліотека, школа грамоти, земське народне училище, недільні класи для дорослих жінок. 1912 володіла 33 дес. ружної землі, мала квартиру для священика.

У 1895 службу відвідувало 1056 душ парафіян обох статей. 1902 до парафії входили с.с. Довгалівка, Касянівка, хутори Прочаї, Ведмедів. 1912 парафіян – 1096 душ різних станів.

Релігійна громада відновила діяльність під час німецької окупації 1942. Зареєстрована органами радянської влади 20.12.1947 за № 154. У 1962 знята з державної реєстрації.

Із священиків відомі: Олексій Григорович Дімаров (1895, 1912), Петро Дмитрович Чернявський (1902); із дияконів: Костянтин Андрійович Висота (1902); із псаломщиків: Стефан Аристархович Лосієвський (1895, 1912), Павло Андрійович Андрієвський (позаштатний 1902); із церковних старост: козак Федір Кирилович Таран (1902), міщанин Пилип Симеонович Бойко (1912).

Літ.: ДАПО. – Ф. Р-4085. – Оп. 16. – Спр. 205. – Арк. 91; Коломенский, 1895. – С. 207-208; Клировая книжка…, 1902. – С. 561; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 165-166.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.