ЄРКИ с., Миргородський р-н. Православної Церкви громада. Георгіївська церква.

Дерев’яна церква в ім’я св. Георгія Переможця в с. Єрки Миргородського полку (тепер Миргородського р-ну) збудована 1771. У 1909 її поставили на мурований цоколь та прибудували дерев’яну дзвіницю.

У 1895 володіла церковним капіталом у сумі 600 руб., 1 дес. садибної і 33 дес. ружної землі, діяло земське училище. 1902 володіла 244 кв. саж. землі під погостом та садибою, 33 дес. руги, мала будинок для церковнопарафіяльної школи, діяли церковна б-ка, жіноча церковнопарафіяльна школа, земське поч. народне училище, церковнопарафіяльне попечительство. 1912 володіла 32 дес. 110 кв. саж. ружної землі, мала квартиру для священика, діяла жіноча церковнопарафіяльна школа.

У 1895 службу відвідувало 1569 душ парафіян обох статей. 1902 парафіян – 1383 душі різної статі; 1912 – 1429 душ різних станів.

Релігійна громада відновила діяльність під час німецької окупації села 1942. Зареєстрована органами радянської влади 23.12.1947 за № 289. Для релігійних відправ використовувала найняте приміщення 1920 будови площею 24 кв. м.

Із священиків відомі: Михайло Вікторович Романовський (1895, 1902), Іоанн Якович Шкурко (1912); із псаломщиків: Федір Григорович Борбицький (1895), Мефодій Андрійович Стасівський (1902, 1912), Григорій Самійлович Роменський (позаштатний 1902); із церковних старост: козак Гнат Борисович Куценко (1902), козак Петро Іванович Купенко (1912).

Літ.: Коломенский, 1895. – С. 298; Клировая книжка…, 1902. – С. 401; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 166; Приватний архів В. О. Мокляка; Приватний архів В. А. Павленка.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.