АРСЕНІВКА с., Зіньківський р-н. Православної Церкви громада. Успенська церква.

Церква на честь Успіння Пресвятої Богородиці в с. Воликові Хутори Зіньківського пов. (тепер с. Арсенівка Зіньківського р-ну) споруджена 1894. Дерев’яна, на мурованому цоколі з прибудованою дзвіницею, холодна. Парафію створено із жителів с.с. Ковалівки, Жоржівки та Кирило-Ганнівки у кількості 1400 душ козаків і селян. Сама церква знаходилася в 15 верстах від згаданих н. п.

У 1895 У. ц. мала будинок для причту і квартиру для псаломщика. Ружної землі не мала, натомість отримувала на причт 450 пудів хліба. 1901 У. ц. мала два будинки для кліру, у парафії – школу грамоти, числилася приписною до Миколаївської церкви м-ка Ковалівка Зіньківського пов. 1902 церква мала 2 дес. садибної землі, нараховувала 1746 парафіян обох статей, до парафії входили с.с. Ролахівщина, Порскалівка, хутори Воликові, Харенкові, Носів, Логинів, Клименків, вважалася приписною до Троїцької церкви с. Жоржівка Зіньківського пов. У 1912 У. ц. існувала як самостійна, з’явилися земельні володіння у кількості 26 дес. ружної землі, нараховувала 1938 парафіян обох статей різних станів.

Із священиків відомі: Василь Петрович Торський (1895, 1902), Феодосій Олександрович Смеречинський (1912); із псаломщиків: Костянтин Александровський (1895), Григорій Митрофанович Крамаренко (1902), Данило Миколайович Попов (1902), Микола Іванович Безпоясков (позаштатний, 1902), Антоній Петрович Майборода (1912); із церковних старост: Трохим Олексійович Наказненко (1902), козак Андрій Олексійович Волик (1912).

Літ.: Коломенский, 1895. – С. 411; Грановский, 1901. – С. 286; Клировая книжка…, 1902. – С. 171; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 46.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.