ЖИРКІВКА с., Машівський р-н. Православної Церкви громада. Різдвяно-Богородицька церква.

Церква на честь Різдва Пресвятої Богородиці в с. Жирківка (Паськівка) Костянтиноградського пов. (тепер Машівського р-ну) збудована 1844 на кошти ген.-майора Йосипа Федоровича Паскевича. 1884 поряд споруджено дзвіниця.

У 1890, 1895 володіла 1 дес. садибної, 85 дес. ружної землі, мала два будинки для причту. 1902 володіла 85 дес. ружної землі, 1 дес. займало ліквідоване кладовище, мала два будинки для квартир причту, будинок для церковнопарафіяльної школи, діяла церковнопарафіяльна школа. 1912 володіла 113 дес. ружної землі, мала квартири для священика і псаломщика, діяла церковнопарафіяльна школа.

У 1895 службу відвідувало 1103 душі різної статі. 1902 до церковної парафії входили с.с. Жирківка, Любимівка, Ново-Григорівка, у яких налічувалося 1623 душі парафіян обох статей; 1912 – 1183 душі парафіян різних станів.

Релігійна громада відновила діяльність у 1944 ?. Зареєстрована органами радянської влади 03.12.1947 за № 80. Для релігійних відправ використовувала старе церковне приміщення. Знята з реєстрації 1962 після того, як церква згоріла від попадання блискавки.

Із священиків відомі: Григорій Петрович Соколовський (1890, 1895, позаштатний 1902), Олександр Олександрович Шереметинський (1902, 1912); із дияконів: Іван Симонович Орлов (1912); із псаломщиків: Іван Олександрович Хилецький (1890, 1895), Лев Мойсейович Лучник (1902); із церковних старост: селянин Гнат Леонтійович Литвин (1902), селянин Павло Стефанович Шевченко (1912).

Літ.: ДАПО. – Ф. Р-4085. – Оп. 16. – Спр. № 206. – Арк. 132; Коломенский, 1890. – С. 144-145; Коломенский, 1895. – С. 109-110; Клировая книжка…, 1902. – С. 261-262; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 88; РГПО, 2008. – Арк.25; Приватний архів В. О. Мокляка; Приватний архів В. А. Павленка.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.