ІВАНІВКА с., Кобеляцький р-н. Православної Церкви (з 1990-х – УПЦ МП) громада. Преображенська церква.

Найдавніша відома дерев’я­на церква в с. Миркалівка Катеринославського намісництва (тепер с. Іванівка Кобеляцького р-ну) була збудована 1796 на кошти поміщика Івана Кириловича Миркалова. 1879 її поставили на мурований цоколь та прибудували дерев’яну дзвіницю, після чого 11.09.1879 наново освятили.

У 1890 володіла 3 дес. садибної та 35 дес. ружної землі, мала три будинки для причту, діяла школа грамоти. 1895 володіла церковним капіталом у сумі 500 руб., 3 дес. садибної і 33 дес. ружної землі, мала два будинки для причту, комору, діяла церковнопарафіяльна школа. 1902 володіла 38 дес. ружної (у т. ч. 3 дес. садибної) землі, мала три будинки для причту, будинок для церковнопарафіяльної школи, діяли церковна б-ка, церковнопарафіяльна школа, школа грамоти. 1912 володіла 35 дес. ружної землі, мала квартири для священика і псаломщика, діяла жіноча церковнопарафіяльна школа.

У 1895 службу відвідувало 2585 душ парафіян обох статей. 1902 до церковної парафії входили с.с. Іванівка, Антонівка, Бровківка, Вовнянщина, Войнівка, Глинщина, Зеленівка, Рубанівка, Сухинівка, хутори Омельниченкові, Василенкові, Бубрунові, Горголині, Халявині, ур. Кучугури, у яких налічувалося 2836 душ парафіян обох статей; 1912 – 2473 душі парафіян різних станів.

06.09.1922 органами радянської влади зареєстровано статут і списки членів релігійної громади П. ц.

У новітній час релігійна громада відновила діяльність як громада УПЦ МП. Зареєстрована органами державної влади 08.10.1998 за № 482. Для релігійних відправ використовує молитовний будинок.

Із священиків відомі: Григорій Якович Сичов (1890), Василій Іванович Гординський (Гордієнко) (1895, 1902), Мойсей Стефанович Більченко (1912); із псаломщиків: Стефан Якович Дінісієв (1890, 1895), Федір Михайлович Протопопов (1895), Василь Якович Сокольський (1902), Даміан Якович Рашкевич (1902), Мойсей Миколайович Дубина (1912), Яків Кирилович Брухань (1912); із паламарів: Симеон Григорович Гординський (1890); із церковних старост: селянин Прокіп Іванович Дикун (1912), Василь Сергійович Кіяніченко (2008).

Літ.: ДАПО. – Ф. Р-1503. – Оп. 2. – Спр. 19. – Арк. 17; Коломенский, 1890. – С. 172-173; Коломенский, 1895. – С. 129; Клировая книжка…, 1902. – С. 204; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 89; РГПО, 2008. – Арк. 36; Приватний архів В. О. Мокляка; Приватний архів В. А. Павленка.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.