ІВАНІВКА с., Семенівський р-н. Православної Церкви (з 1990-х – УПЦ МП) громада. Троїцька церква.

Мурована, з прибудованою дзвіницею церква на честь Святої Живоначальної Трійці в с. Іванівка Хорольського пов. (тепер Семенівського р-ну) була збудована 1895 на кошти таємного радника Леоніда Олександровича Милорадовича. З 1895 до неї була приписана церква в ім’я Іоанна Багатостраждального.

У 1902 володіла 36 дес. орної і сінокісної, 0,75 дес. садибної ружної землі, мала церковну сторожку, будинок для однокласної жіночої церковнопарафіяльної школи, будинок для квартир причту, діяли церковна б-ка та жіноча однокласна церковнопарафіяльна школа. 1912 володіла 36 дес. ружної землі, мала квартири для священика і псаломщика, діяла жіноча церковнопарафіяльна школа.

У 1902 до церковної парафії входили с. Іванівка, хут. Трутенівка, у яких налічувалося 1376 душ парафіян обох статей; 1912 – 1050 душ парафіян різних станів.

Релігійна громада відновила діяльність 1942 під час німецької окупації села. Була зареєст­рована органами радянської влади 14.02.1948 за № 304. Для релігійних відправ використовувала приміщення старого храму. 1962 знята з державної реєстрації.

У новітній час релігійна громада відновила діяльність як громада УПЦ МП. Зареєстрована органами державної влади 09.03.1993 за № 97. Для релігійних відправ використовує приміщення старої церкви.

Із священиків відомі: Григорій Костянтинович Прихожий (1902, 1912), ієрей Миколай Пипич (2008); із псаломщиків: Георгій Васильович Запеченко (1902, 1912); із церковних старост: поміщик Леонід Олександрович Милорадович (1902), селянин Лука Іванович Куцевол (1912), ієрей Миколай Пипич (2008).

Див. також ІВАНІВКА с., Семенівський р-н. Іоанна Багатостраждального церква.

Літ.: ДАПО. – Ф. Р-4085. – Оп. 16. – Спр. 205. – Арк. 168; Архів ПЄУ УПЦ МП; Коломенский, 1895. – С. 351; Клировая книжка…, 1902. – С. 636; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 288; РГПО, 2008. – Арк. 145; Приватний архів В. О. Мокляка; Приватний архів В. А. Павленка.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.