«ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ»

Науковий зб. Виходить з 1998. Співзасновниками є Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, Полтавський регіональний осередок Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського та Полтавське наукове товариство краєзнавців (з 2007 – Полтавська обл. спілка краєзнавців). Зб. зареєстрований Вищою атестаційною комісією при КМ України як фахове вид. зі спеціальності «історія». Гол. ред. – В.О. Пащенко, д-р іст. наук, проф., дійсний член АПН України. Протягом 1998–2008 вийшло 19 вип. Вид. має рубрики «Статті і студії», «Повідомлення», «Слово молодого автора», «З історії православної церкви», «Історія релігії і церкви», «Історія народної освіти», «З архівів Служби Безпеки», «Джерелознавство». Під цими рубриками протягом 1998–2008 опубл. 66 статей, повідомлень, розвідок з історії релігії і церкви в Україні.

Літ.: Тронько Т. П. Авторам і читачам «Історичної пам’яті» // Історична пам’ять. – 1998. – № 1. – С. 5-6.; Смолій В. А. Авторам і читачам «Історичної пам’яті» // Історична пам’ять. – 2002. – № 1–2. – С. 4.

О. П. Єрмак.