ЗОЛОТУХИ с., Оржицький р-н. Православної Церкви громада. Михайлівська церква.

Час будівництва церкви в ім’я архангела Господнього Михаїла в с. Золотухи Лубенського полку (тепер Оржицького р-ну) невідомий. У 1784 старий дерев’яний храм було розібрано, а на його місці поміщиком м-ка Яблуневе сотенним осавулом Василем Яблуновським збудована нова дерев’яна церква, яка проіснувала до 1876, коли спорудили новий дерев’яний храм. 1894 до церкви прибудували дзвіницю.

У 1895 володіла церковним капіталом у сумі 100 руб., 33 дес. садибної і ружної землі, мала будинок для причту, діяло земське училище. 1902 володіла 33 дес. ружної землі, мала церковну сторожку, будинок для квартири священика, діяли церковна б-ка, земська школа. 1912 володіла 33 дес. ружної землі, мала квартиру для священика.

1895 парафіян – 1757 душ обох статей; 1902 – 1668 душ обох статей; 1912 – 1773 душі різних станів.

Із священиків відомі: Григорій Чернишов (пом. 1775), Іоанн Несходовський (пом. 1815), Григорій Савлучинський (1895), Павло Іоаннович Базилевський (1902), Микола Павлович Горонович (1912); із псаломщиків: Василь Васильович Базилевський (1895, 1902, 1912); із церковних старост: Костянтин Андрійович Заєць (1902), козак Петро Васильович Рудник (1912).

Літ.: Коломенский, 1895. – С. 271; Грановский, 1901. – С. 375-376; Клировая книжка…, 1902. – С. 384; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 148-149; Приватний архів В. О. Мокляка; Приватний архів В. А. Павленка.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.