КАГАМЛИК с., Глобинський р-н. Православної Церкви громада. Михайлівська церква.

Найдавніша дерев’яна церква в ім’я архангела Господнього Михаїла в с. Кагамлик Миргородського полку (згодом с. Горби Кременчуцького пов., тепер (Глобинського р-ну) збудована 1777. У 1839 перебудована і 08.11.1839 освячена. Дерев’яна, на мурованому фундаменті, холодна. Поряд у 2 пол. 19 ст. збудовано дерев’яну дзвіницю.

У 1902 володіла 7 дес. церковної, у т. ч. 1 дес. під погостом, 33 дес. 1621 кв. саж. ружної землі. Мала приміщення для сторожа при церковнопарафіяльній школі, будинок для квартири псаломщика. Діяли б-ка; у парафії – жіноча церковнопарафіяльна школа (містилася у власному будинку), земське поч. училище, церковнопарафіяльне попечительство.

До парафії входили хутори: Вишневате Озеро, Копанки, Тимошівка; деревні: Гриньки, Сидори. 1902 парафіян – 2399 душ чоловічої, 2421 душа жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 18, міщан – 40, козаків – 757, селян – 714.

Із священиків відомі: Григорій Якович Заблоцький (1902, у сані з 1865, нагороджений скуфією 1891), Олександр Андріанович Гіренко (1902, у сані з 1893, нагороджений скуфією 1900), Гаврило Андрійович Головков (1912); із псаломщиків: Онуфрій Петрович Браславський (1902, позаштатний 1912, на посаді з 1875, стихар 1886), Василь Євфимович Грановський (1902, на посаді з 1898), Роман Васильович Грановський (1912); із церковних старост: Михайло Федорович Киктенко (1902), козак Яків Сергійович Куропятник (1912).

Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С.307; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 111.

В. О. Мокляк, Т. П. Пустовіт.