КОРОТЕНКО Володимир Васильович

(20.08. 1959, с. Южне Чернігівської обл.) – історик­архівіст, генеалог.

Закінчив Київський університет ім. Т. Г. Шевченка (1986). З 1986 працює в Державному архіві Полтавської обл. – м. н. с., ст. н. с., п. н. с., гол. спеціаліст­археограф, заст. нач. відділу інформації та використання документів. Автор бл. 200 публікацій краєзнавчого та генеалогічного характеру у періодичних виданнях України та Росії, укладач ряду збірників документів та матеріалів. Дійсний член Російського генеалогічного товариства (1998).

Пр.: Діяч РУПу Микола Гмиря // КС. – 1995. – № 3 (312). – С. 100­106 (у співавт.); Семінарист Микола Гмиря // Розбудова держави. – 1995. – № 10. – С. 60­62 (у співавт.); Говорив український священик українському народові (шевченківське свято 1917 р.) // ПЄВ. – 1995–1996. – № 3. – С.16­19; Семінарист Микола Гмиря // Полтавська петлюріана. – Вип. 2. Матеріали ІІІ Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 5 лист. 1994 р. – Полтава, 1996. – С.76­89 (у співавт.); Священицький рід Негеєвичів // ПЄВ. – 1997. – № 4. – С.92­111; Документи та матеріали Державного архіву Полтавської області про навчання Л. В. Падалки // АЛЛУ. – 1997. – № 1–2. – С. 20; К вопросу о родословной Б. А. Чичибабина // Всему живому не чужой… Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. – Харьков, 1998. – С.435­439; Документи та матеріали з генеалогії священнослужителів у Державному архіві Полтавської області // Християнство і культура: історія, традиції, сучасність. Зб. наук. праць. – Полтава, 1998. – С.67­69; Священицький рід Трипольських // Переяславська земля і світ людини. – К.­Переяслав­Хмельницький, 1998. – С.113­117; Священицький рід Трипольських // ПЄВ. – 1998–1999. – № 5. – С. 32­374 (у співавт.); Священицькі корені родини Стеблін­Камінських // 2000­ліття християнства – славна віха в історії людства. Мат­ли наук. читань 4 січня 2000 р. – Полтава, 2000. – С. 59­62 (у співавт.); Полтавский род Чичибабиных // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Зб. ст.). – Вип. 19. – К.­Донецьк, 2001. – С. 475­486 (у співавт.); Священицький рід Вербицьких // ПЄВ. – 2001. – № 7. – С. 82­86; Полтавский род Чичибабиных // Российский Кто есть Кто. – М., 2002. – № 2 (29). – С. 56­59; Генеалогічні матеріали у фонді Полтавської духовної консисторії (Державний архів Полтавської області). Географічний покажчик (ф. 706, оп. 2, 3, 4, 5) // ПЄВ. – 2002. – № 8. – С. 87­98; Джерела з генеалогії осіб духовного стану в Державному архіві Полтавської області // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 9. – К., 2003. – С. 37­39; Колишній російський юнкер, а потім – український міністр не віддався до неволі (до 120­річчя з дня народження М. І. Білінського) // Полтавська думка. – 2003. – 25­31 лип. – № 30 (454); Генеалогічні матеріали у фонді Пирятинського духовного правління. Державний архів Полтавської області. Географічний покажчик (ф. 801, оп. 1, 2) // ПЄВ. – 2003. – № 9. – С. 136­156; Документи Полтавської духовної консисторії у Державному архіві Полтавської області // Край. – 2004. – Черв. [№ 2 (8)]. – С. 10 (у співавт.); Священицький рід Підгаєвських // ПЄВ. – 2005. – № 10. – С. 191­201; До питання про біографію та генеалогію Михайла Білінського // Полтавська петлюріана. – Вип. 6. Матеріали 7 Петлюрівських читань. – Полтава, 2005. – С.136­150; Стеблин­Каменский И. М., Шумков А. А. Стеблин­Каменские, Стеблинские, Стеблин­Каминские). Опыт историко­генеалогического исследования. – СПб.: ВИРД, 2005. – 312 с.; Чичибабін Борис Олексійович, Чичибабін Валентин Євгенович, Чичибабін Микола Євгенович // Реабілітовані історією. Полтавська область. – Кн. 5. – К.­ Полтава, 2007. – С. 657­663.

М. Ю. Чиркова.