КОХНІВКА с., Кременчуцький пов. Православної Церкви громада. Різдвяно­Богородицька церква.

Побудована 1905. Дерев’яна, в одному зв’язку з дзвіницею, холодна. У 1912 володіла 33 дес. ружної землі. Парафіян привілейованих станів – 1, міщан – 100, козаків – 2598, селян – 95.

Із священиків відомі: Олексій Іоаннович Марсов (1912); із псаломщиків: Павло Тимофійович Затинацький (1912); із церковних старост: козак Павло Федорович Гавеля (1912).

Літ.: Справочная клировая книга…, 1912. – С. 113.

Т. П. Пустовіт.