КРАСНА ЛУКА с., Гадяцький р­н. Православної Церкви (з 1990­х – УПЦ КП) громада. Миколаївська церква.

Дерев’яна, трибанна церква в ім’я св. Миколая 1706 була перенесена до с. Красна Лука Гадяцького полку із с. Ціпки. У 1783 до церкви прибудували три чотириколонних портики доричного ордеру. 1867 церкву поставили на мурований цоколь, тоді ж до неї прибудували дерев’яну дзвіницю.

У 1902 володіла 750 кв. саж. церковної землі під погостом, 45 дес. 1281 кв. саж. ружної землі, у т. ч. 308 кв. саж. садибної. Мала будинок для квартири псаломщика. Діяли церковна б­ка, церковнопарафіяльна школа, церковнопарафіяльне попечительство. До парафії входили хутори: Глибока Долина, Клименковий. 1902 парафіян – 1338 душ чоловічої, 1278 душ жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 75, міщан – 64, козаків – 1588, селян – 849.

Після 1946 споруда М. ц. використовувалася як зерносховище колгоспу «Радянське життя». Розібрана у 1949–1950 після часткового руйнування.

У новітній час громада зареєстрована 02.09.1994 за № 31. Богослужіння проводяться у молитовному будинку.

Із священиків відомі: Григорій Костянтинович Клесанов (1902, у сані з 1854, нагороджений орденом св. Анни 3 ст. 1898), Мефодій Миколайович Браташевський (1912), прото­ієрей Леонід Василенко (2008); із псаломщиків: Василь Григорович Борбицький (1902, 1912, на посаді з 1900), Іоанн Тимофійович Федоренко (1902, 1912, на посаді з 1863), Федір Олексійович Легкий (позаштатний 1902); із церковних старост: унтер­офіцер Зотик Власович Гречка (1902), селянин Филимон Галактіонович Куліш (1912).

Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С. 65­66; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 7; РГПО, 2008.

В. О. Мокляк, Т. П. Пустовіт.