КРЕПІДИ на Полтавщині.

К. – кам’яна культова кладка або викладені у певному порядку камені навколо підошви кургану, що запобігають зсуванню насипу і зберігають його круглу форму. Типовий засіб облаштування курганів Надпоріжжя, Нижнього Подніпров’я, Донбасу і Криму.

Для курганів Полтавщини К. не характерні, проте відомі за поодинокими знахідками. Так, рештки К. виявлені у зруйнованому кургані побл. с. Недогарки Кременчуцького р­ну М. А. Станом 1941. Під час розкопок Стовбуватої могили поблизу с. Волошине неподалік м. Комсомольськ 2004 О. Б. Супруненком простежена ще одна крепідоподібна вимостка зі рваного граніту навколо рівчака енеолітичного насипу в основі величезного кургану. Залишки значної К. помітні під насипом великого кургану Зозулина могила біля с. Салівка Кременчуцького р­ну.

Літ.: Стан М. А. Зі щоденникових записів (1941 р.) // Полтавський археологічний збірник. – Полтава: Полтавський літератор, 1994. – Ч. 2. – С. 26­27; Супруненко А. Б., Шерстюк В. В. Пам’ятки археології пониззя Сухого Кобелячка на Полтавщині // Старожитності околиць Комсомольська. – Ч. VII. – К.­Полтава: Дивосвіт, Археологія, 2009. – С. 61, 63.

О. Б. Супруненко.