КУЛАЖИНЦІ с., Гребінківський р­н. Православної Церкви громада. Миколаївська церква.

Побудована 1839 стараннями колезького асесора Василя Іоанновича Марковича. Мурована, в одному зв’язку з дзвіницею, холодна.

У 1902 володіла 39 дес. 1289 кв. саж. ружної землі, у т. ч. 7 дес. 1289 кв. саж. садибної. Ма­ла муровану сторожку, будинок для квартири священика. Діяли б­ка, церковнопарафіяльна школа (знаходилася у будинку разом із квартирою псаломщика). До парафії входили хутори: Вікторія, Шесточинний, Іванівський, Березинщина. 1902 парафіян – 981 душа чоловічої, 1042 душі жіночої статі; 1912 парафіян міщан – 57, селян – 1969.

Із священиків відомі: Стефан Олександрович Леонтович (1902, у сані з 1882; нагороджений скуфією 1900), Петро Спиридонович Базилевич (1912); із псаломщиків: Данило Сампсонович Юзефович (1902, 1912, на посаді з 1987); із церковних старост: селянин Пилип Євфимійович Хижняк (1902), Ісаак Безуглий (1912).

Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С. 488; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 212.

Т. П. Пустовіт.