КУРИЛЬНИЦІ на Полтавщині.

К. – культові глиняні або металеві посудини, в яких спалювалися пахощі під час релігійних церемоній. Перші К. з’явилися у пізньоенеолітичних племен нижньомихайлівської культури, старожитності яких виявлені на південному заході Полтавщини. Відомі знахідки уламків та цілих курильниць племен донецької катакомбної культури доби раннього бронзового віку у похованнях курганів № 1 групи ІІІ побл. с. Волошине Дмитрівської сільської ради м. Комсомольськ та с. Сторожове Чутівського р­ну. Для скіфського часу характерні закриті керамічні К., що нагадували за формою келихи. Одна з таких курильниць походить з поховання кін. 6 – 5 ст. до н. е. кургану на Замковій горі в Лубнах.

Більш відомі К. пізньоскіфського та ранньосарматського часу з рустованим вертикальними продавленими смугами корпусом та рядів ямкових наколів, що походять з ще одного поховання того ж кургану на Замковій горі в Лубнах та околиць с. Кагамлик Глобинського р­ну. К. середньосарматського часу (1 – поч. 2 ст.) у вигляді конічної форми плошки з отвором в стінці містилася в похованні одного з курганів побл. с. Орлик Кобеляцького р­ну.

Вказані стародавні К. знайдені під час розкопок Ф. І. Камінського 1882, Л. М. Лугової 1980, О. Б. Супруненка 2003, О. В. Коваленко 2008, а також за випадкових обставин 1982.

За нового часу на Полтавщині використовувалися т. з. куришки (курінки, курушки, кадильниці) – зразки спеціального ритуального посуду з християнськими символами, призначені для обкурювання і кадіння у господарстві. Їх використання продовжувало язичницькі традиції. Куришки відомі як череп’яні та полив’яні гончарні посудинки закритого і відкритого типів, напівкулястої, видовжено­конічної, напівовальної та ін. форм, з наявністю ручок, хрещатих завершень зверху, прорізів тощо. Виготовлялися вони гончарями 18–19 ст. у більшості гончарських осередків Полтавщини. Збереглися зразки подібних посудинок поч. 20 ст. Інколи ремінісценції давньої традиції знаходять утілення й у творчості сучасних художників­керамістів.

Літ.: Пуздровский А. Е. Лепная курильница позднескифского времени из Полтавского краеведческого музея // Охрана и исследование памятников археологии Полтавщины: [Первый] областной научно­практический семинар / Тез. докл. и сообщ. – Полтава: Изд. ПКМ, 1988. – С. 32­33; Пошивайло О. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна. – К.: Молодь, 1993. – С. 175, 216; Кулатова И. Н., Супруненко А. Б. Памятники времени проникновения сармат в Днепровское лесостепное Левобережье // Полтавський археологічний збірник. – 1999. – Полтава: Археологія, 1999. – С. 139­141. – Рис. 3­4; Ханко Остап. Куришки Полтавщини // Християнські старожитності Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 1999. – С. 132­140; Супруненко О. Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України: Лубенський музей К. М. Скаржинської. – К.­Полтава: Археологія, 2000. – С. 118, 218; Супруненко О. Б., Кулатова І. М., Мироненко К. М., Артем’єв А. В., Маєвська С. В. Старожитності околиць Комсомольська. – К.­Полтава: Техсервіс, Археологія, 2005. – С. 58. – Рис. 6:8.

О. Б. Супруненко.