ЧОРБІВКА с., Кобеляцький р­н. Православної Церкви (УПЦ МП) громада. Святодухівська церква.

Дерев’яна церква в ім’я Святого Духа в с. Кустолове (Кустолове­Чорбівка) Кобеляцького пов. (тепер с. Чорбівка Кобеляцького р­ну) збудована 1800 стараннями надвірного радника Федора Миколайовича Чорби. 1851 церква поставлена на мурований цоколь, тоді ж до неї прибудовано дерев’яну дзвіницю. Всередині церкви знаходиться могила фундатора храму – Ф. М. Чорби.

У 1902 володіла 33 дес. ружної, 0,75 дес. садибної, 33 дес. орної землі. Мала 2 будинки для квартир священика і псаломщика. Діяли б­ка; у парафії – народне земське училище, церковнопарафіяльна школа.

До парафії входили ур. Сторожова Могила, Скарбова Могила, Кустолове, Касаєве Озеро, Миркалові Луки. 1902 парафіян – 1225 душ чоловічої, 1219 душ жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 17, міщан – 88, козаків – 1485, селян – 959.

23.08.1922 органами радянської влади зареєстровано статут і списки членів релігійної громади церкви.

Релігійна громада відновила діяльність під час німецької окупації 1942. По війні була зареєстрована органами радянської влади 19.11.1947 за № 33. Для релігійних відправ використовувала приміщення старої церкви площею 155 кв. м. Знята з державної реєстрації 1962. До 1979 будівля церкви використовувалась як склад колгоспу ім. Чапаєва.

У новітній час релігійна громада утв. як громада УПЦ МП. Зареєстрована органами державної влади 01.02.1998 за № 110. Кер. релігійної організації – Григорій Андрійович Кизим (2008). Для релігійних відправ використовує будівлю старої церкви.

Із священиків відомі: Лев Симеонович Войтенко (1902, у сані з 1864, нагороджений орденом св. Анни 3 ст. 1899), Іоанн Іполитович Барзаковський (1912); із псаломщиків: Яків Андрійович Правдиковський (1902, на посаді з 1877, стихар 1868), Гаврило Омелянович Молчанов (1902, на посаді з 1865, стихар 1868), Євстафій Антонович Мащенко (1912); із церковних старост: козак Іван Мартинович Соломка (1902), козак Микола Кліман (1912).

Літ.: ДАПО. – Ф. Р­1503. – Оп. 2. – Спр. 923. – Арк. 2; Ф. Р­4085. – Оп. 16. – Спр. 24. – Арк. 41; Спр. № 206. – Арк. 173; Клировая книжка…, 1902. – С. 210­211; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 71; РГПО, 2008. – Арк. 36.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко,
Т. П. Пустовіт.