КУЧЕРІВКА с., Диканський р­н. Адвентистів Сьомого Дня (АСД) громада.

Існувала з 1920. Зареєстрована 24.02.1946 за № 2 за адресою хут. Кучерівка в арендованому приміщенні гр. Никифора Герасимовича Скляра. Налічувала: 1946, 1948 – 27, 1951 – до 50, 1953 – до 32, 1954 – 20, 1956 – до 30 осіб. До громади входили жителі с­ща Диканька, с.с. Надєжда, Василівка, Чорноглазівка, хуторів Кокозівка, Кучерівка, Н.­Кокозівка Диканського р­ну. Із кер. громади відомі: Никифор Герасимович Скляр (1946, 1954), Федот Герасимович Скляр, 1895 р. н., (1949); із пресвітерів – Демид Панасович Полапа (1956).

Знята з реєстрації відповідно до рішення виконкому Полтавської обл. (сільської) ради № 397 від 22.11.1963, як така, що розпалася. Влада скористалася тим, що на той момент пресвітер Д. П. Полапа знаходився у лікарні. Затверджено Радою у справах релігійних культів при РМ СРСР (Протокол № 50 від 29.10.1963).

Літ.: ДАПО. – Ф. Р­4085, оп. 15. – Спр. 8. – Арк. 59; Спр.11. – Арк. 38, 124­164.