МАЗАНОВ Петро Іванович

(р. н. невід., м. Полтава – 09.07.1911) – історик церкви, педагог, богослов.
Виходець із родини священослужителів. Батько – протоієрей Полтавського богоугодного закладу. Відомості про освіту М. відсутні. Службу по духовному відомству розпочав сільським священиком, викладав у школах, був гол. ради Полтавського жіночого єпархіального училища. Останнє місце служби – законовчитель Полтавського інституту шляхетних панн. Публікувався на сторінках «ПЕВ». Уклав бібліографічний покажчик до неофіційної частини часопису за 1863–1887. Авт. низки богословських та іст. краєзнавчих праць.
Пр.: Указатель статей, помещенных в неоффициальной части Полтавских епархиальных ведомостей за 25 лет издания их, с 1863 по 1888 год. – Полтава: Типо­литогр. насл. Пигуренко, 1888. – ІІІ + 198 с.; Полтавская Спаса-Нерукотворенного образа церковь – священно­исторический памятник славной Полтавской победы 27 июня 1709 года. – 2-е изд., доп. – Полтава: Электрич. Типогр. Г. И. Маркевича, 1909. – 23 с.; Спасская церковь в г. Полтаве // ПЕВ.ЧН. – 1870. – № 8; Православные христианские кладбища в г. Полтаве и Кладбищенская церковь // ПЕВ.ЧН. – 1901. –№ 26; К воспоминаниям о поэте В. А. Жуковском // ПЕВ.ЧН. – 1902. – № 13.
Літ.: Павловский, 1912. – С. 116.
В. О. Мокляк.