МАЙФЕТ Йосип Наумович

(03/15.11.1867, с. Перекопівка Роменського пов. Полтавської губ., тепер Роменського р­ну Сумської обл. – не раніше 1921) – священнослужитель.
Батько відомого вченого­-літературознавця, критика, перекладача і музикознавця Григорія Майфета. З 01/13.10.1881 – діловод канцелярії Роменського духовного училища «за вільним наймом». Після відкриття 23.02/06.03.1888 училищної Іоанно­-Богословської церкви виконував обов’язки псаломщика. У 1899 закінчив повітове училище, отримав звання вчителя церковно-парафіяльної школи. 15.06.1900 висвячений у стихаря та затверджений на посаді псаломщика. Дияконський сан отримав 22.12.1901, священицький – 15/27.08.1903, залишаючись у штаті училищної церкви. Переведений 14/27.04.1909 до Спасо-Преображенської церкви м­ка Келеберда Кременчуцького пов., 18.09/01.10.1912 прийняв парафію Покровської церкви с. Бердянка Костянтиноградського пов., потім був другим священиком Успенської церкви м. Карлівка того ж пов. Нагороджений набедреником (07/2012.1907). Член благочинної ради (1912). Авт. численних статей релігійно-­повчального характеру, що публікувалися у «ПЕВ». На поч. 1920 зробив невдалу спробу виїхати через Крим за кордон, після чого повернувся в Карлівку. Доля після 1921 невідома.

Літ.: ДАПО. – Ф. 706. – Оп. 1. – Спр. 77; Ротач О. До біографії Григорія Майфета (за архівними матеріалами) // ПЄВ. – 2004. – Ч. 10. – С. 208-216.
О. П. Ротач.