МАКІЇВКА с., Лохвицький пов. Полтавської губ. (тепер Варвинський р­н Чернігівської обл.). Православної Церкви громада. Миколаївська церква.

Споруджена 1866. Дерев’яна, в одному зв’язку з дзвіницею, холодна. У 1902 володіла 600 кв. саж. церковної, 33,5 дес. ружної, 600 кв. саж. садибної землі. Мала церковну сторожку, два будинки для квартир священика та псаломщика. Діяли б­ка, церковнопарафіяльна школа (містилася у власному будинку), церковнопарафіяльне попечительство.
1902 парафіян – 620 душ чоловічої, 642 душі жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 27, міщан – 7, козаків – 816, селян – 206.
Із священиків відомі: Іоанн Петрович Тарасенко (1902, 1912, у сані священика з 1893); із псаломщиків: Василь Йосипович Єфимович (1902, на посаді з 1893, стихар 1901), Зотик Данилович Івахненко (1912); із церковних старост: селянин Іоанн Малахинович Стефанов (1902), козак Гаврило Васильович Чоха (1912).
Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С. 329; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 137.
Т. П. Пустовіт.