МЕТРИЧНІ КНИГИ

Cпецифічний вид документів для реєстрації народження, шлюбу та смерті. На Полтавщині запроваджені у 18 ст. (обов’язкове ведення встановлено 1722). У кожному храмі м. к. мали вестися у двох прим.: один для передачі до Св. Синоду, другий – для зберігання при храмі. М. к. складалися з 3 частин: 1) про народження – містила інформацію про дату народження, ім’я дитини, ім’я, прізвище і місце проживання батька та імена хрещених батьків; 2) про шлюб – містила ім’я, прізвище, місце проживання нареченого і нареченої, дату вінчання; 3) про смерть – заносилися ім’я, прізвище, місце проживання, вік померлого, дата смерті. Специфіка м. к. виявлялася у подвійній реєстрації (демографічна подія і церковне таїнство), відповідно фіксувалася подвійна хронологія. Ідентичними були лише дати шлюбу і вінчання. Запис про хрещення робили одночасно із здійсненням цього таїнства. Як правило, дата хрещення співпадала з датою народження. Різниця між датою смерті і поховання відповідала трьом дням. Тому часто дата поховання зазначалася як дата смерті.
Основними формами архівного зберігання м. к. є колекції, фонди консисторій і релігійних установ. У ДАПО метричні книги збереглися у фондах: Колекції метричних книг православних церков Полтавської єпархії (Ф. 1011), Пирятинського духовного правління (Ф. 801), Полтавської духовної консисторії (Ф. 706) та ін. Останній фонд містить одні з найбільш ранніх метричних книг 18 ст. Зокрема, м. к. Різдвяно-Богородицької церкви м­ка Вороньків Переяславського пов. (1798–1818), Покровської церкви с. Плоске Остерського пов. (1769–1812), церкви Різдва Христового с. Лук’янівка Баришівської протопопії Переяславського пов. (1761–1806), Михайлівської церкви с. Єрківці Переяславського пов. (1799), Покровської церкви с. Требухів Остерського пов. (1799–1818).
Див. також ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДОКУМЕНТИ РЕЛІГІЙНИХ УСТАНОВ.
Літ.: Кабузан В.М. Народонаселение России в XVIII – первой половины ХIХ в. (по материалам ревизий). – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 230 с.; Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги: время собирать камни // Отечественные архивы. – 1996. – № 4. – С.15-28; № 5. – С.29-42; Ситий І. Метрична книга с. Редьківки як джерело з історії людності Чернігівського Подніпров’я XVIII ст. – Чернігів: Обл. універсальна наукова б­ка ім. В. Короленка, 2004. – 64 с.; Гузенков С.Г. Метричні книги як джерело з історичної демографії Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Автореф. дис. … канд. іст. наук. – Запоріжжя, 2005. – 20 с.; Антонов Д.А., Антонова И.А. Метрические книги России XVIII – начала ХIХ в. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2006. – 385 с.
І. М. Петренко.