МИКОЛАЇВКА с., Гадяцький р­н. Православної Церкви громада. Миколаївська церква.

Мурована церква в ім’я св. Миколая в с. Миколаївка Гадяцького пов. (тепер Гадяцького р­ну) збудована 1901 на кошти вдови губ. секретаря Варвари Григорівни Війни.
У 1902 володіла 378 кв. саж. землі під погостом, 27 дес. ружної землі, у т. ч. 1 дес. під садибою причту. Мала два будинки для квартир причту. Діяла церковнопарафіяльна школа.
1912 парафіян привілейованих станів – 7, міщан – 11, козаків – 60, селян – 1483.
21.06.1922 зареєстровано статут і списки релігійної громади.
Із священиків відомі: Кирило Петрович Пашина (1902, 1912; у сані з 1898); із псаломщиків: Іоанн Павлович Волосина (1902, на посаді з 1901), Сава Дмитрович Щербина (1912); із церковних старост: підпоручик Сергій Костянтинович Війна­Панченко (1902), селянин Гнат Олександрович Чушенко (1912).
Літ.: ДАПО. –Ф. Р-1503. – Оп. 2. – Спр. 73. – Арк. 9; Клировая книжка…, 1902. – С. 67; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 9.
В. О. Мокляк, Т. П. Пустовіт.