МИХАЇЛ (Грибановський Михайло Ми­хайлович)

(02.11.1856, м. Єлатьма Тамбовської губ., Росія – 27.01.1897, за ін. даними 19.08.1898, м. Сімферополь) – богослов, церковний діяч, єпископ.
Нар. в багатодітній сім’ї священика. З 11 дітей 6 померли малими. З дитинства був дуже хворобливим, але долав неміч завзяттям і працелюбністю. Закінчив Тамбовську духовну семінарію (1880) і церковно-історичне відділення С.-Петербурзької духовної академії (1884). Магістр богослов’я (1888). Студентом прийняв чернецтво (14.01.1884), згодом працював в академії в. о. доц. (з 15.08.1884), в. о. інспектора (з 29.04.1887), інспектором (з 01.12.1890). 20.01.1884 уведений у сан протодиякона, 08.05.1884 – ієромонаха, 10.04.1888 – архімандрита. 27.08.1890 призначений настоятелем російської посольської церкви в Афінах. 06.08.1894 хіротонісаний на єпископа Прилуцького, вікарія Полтавської єпархії. На цій посаді відзначився піклуванням про поліпшення навчально­виховного процесу в учбових закладах єпархії. При Полтавському Хрестовоздвиженському монастирі створив підготовчу школу проповідництва для майбутніх пастирів. З 30.11.1895 – єпископ Каширський, вікарій Тульської єпархії. Через хворобу 30.11.1895 переведений до Криму вікарієм єпископа Сімферопольського. З 19.01.1897 – єпископ Таврійський і Сімферопольський. Пом. у віці 42 років від туберкульозу. Похов. у Сімферопольському кафед­ральному соборі. Свою б­ку заповів Сімферопольському духовному училищу.
Пр.: Высокопреосвященный архиепископ Платон, как ректор Тамбовской семинарии // Тамбовские епархиальные ведомости. – 1878. – № 15; Посмертные сочинения Д. Г. Льюиса // Мысль. – 1882. – № 1; Развитие представления «Я» в человечестве // Мысль. – 1882. – № 3; Опыт уяснения основных христианских истин естественной человеческой мыслью. Истина бытия Божия (Магистерская диссертация). – СПб., 1888; Из писем к прот. А. К. Смирнопуло за время с 1887 по 1896 гг. // Христианское Чтение. – 1898. – Т. II. – С. 689; Над Евангелием. – СПб., 1896, 1898, 1911; Полтава, 1911; Лекция по введению в круг богословских наук. – Казань, 1899; Письма архп. Михаила Грибановского к нынешнему архиепископу Волынскому Антонию (Храповицкому). – Симферополь, 1910.
Літ.: Лепер Р.Х. Памяти преосв. Михаила епископа Таврическаго // Церковные Ведомости. – 1898. – № 36; А. Л. Михаил Преосв. Грибановский, архп. Таврический и Симферопольский. 1856–1898. (Биографический очерк с портретом и автографом почившего архиепископа). – Полтава, 1911; Павловский, 1914. – С. 23.
О. А. Білоусько, В. О. Мокляк.