МІСЬКІ МЛИНИ с., Зіньківський р­н. Православної Церкви (з 1990-х – УПЦ МП) громада. Василівська церква.

Час будівництва першої дерев’яної церкви в ім’я св. Василія Великого в с. Міські Млини Гадяцького полку (тепер Зіньківського р­ну) невідомий. Найдавніша згадка про неї відноситься до 1733, коли церкві було подаровано Павлом Колодяжним срібний напрестольний хрест з вкладним записом: «сей крестъ стараніемъ и коштомъ рабомъ Божіимъ Павломъ Колодяжнымъ Млинянским под Опошнимъ до храму Божія свят. Вас. В. за отпущеніе греховъ 1733 г.». Стару церкву було розібрано у зв’язку з її аварійним станом. Натомість 1812 коштом поміщиків Корицького і Луб’яновського було збудовано нову муровану. 1838 стараннями поміщиці Корицької до церкви прибудували муровану дзвіницю.
У 1902 володіла 31,5 дес. землі ружної орної, 4 дес. сінокісної, 1 дес. садибної. Мала будинок для квартири священика. Діяли б­ка, у парафії – школа грамоти, земська школа.
До парафії входили хутори: Васьки, Лукашівка, Шкинівка, Шахів. 1902 парафіян – 957 душ чоловічої, 865 душ жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 17, міщан – 41, козаків – 1311, селян – 879.
У новітній час громада зареєстрована 02.09.1994 за № 31. Кер. релігійної організації – Куценко Олександр Олексійович (2008). Богослужіння проводяться у молитовному будинку.
Із священиків відомі: Аверкій Луб’яновський, Федір Аверкійович Луб’яновський, Яків Аверкійович Луб’яновський (пом. 1788), Петро Федорович Луб’яновський (пом. 1827), Олександр Георгійович Попов (1902, 1912, у сані з 1888, нагороджений набедреником 1895); із псаломщиків: Дмитро Давидович Пищаленко (1902, на посаді з 1863, стихар 1870), Іоанн Дмитрович Пищаленко (1912); із церковних старост: козак Марко Петрович Начальний (1902), козак Лука Федорович Мацко (1912), Олександр Олексійович Куценко (2008).
Літ.: Грановский, 1901. – С. 256-257; Клировая книжка…, 1902. – С. 156; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 54; РГПО, 2008. – Арк. 28.
В. О. Мокляк, Т. П. Пустовіт.