МІФОЛОГІЧНІ Й РЕЛІГІЙНІ СЮЖЕТИ в творах образотворчого мистецтва.

Образотворче мистецтво протягом усього часу свого існування черпало свої сюжети з міфології і релігії. Поза увагою митців на залишився практично жодний образ чи епізод міфічної чи «священної» історії. При цьому європейське мистецтво базувалося гол. чином на греко­римських або біблійно­євангельських оповідях.
З греко­римською міфологією найтісніше було пов’язано античне мистецтво. Згодом, протягом середньовіччя, домінуючими стали християнські сюжети. В епоху відродження міфологічний і релігійний потоки співіснували, сюжети обох розроблялися у вільному трактуванні. Ця тенденція збереглася і в наступні епохи.
Поетичною фантазією античних міфів і релігійних оповідей надихалися як генії, так і маловідомі майстри. Вітчизняних митців також приваблювали слов’янські, зокрема, українські міфологічні сюжети. Особливо популярними ці сюжети стали в творчості художників новітнього часу.
Сповнені чарівності легенди минувшини викликали до життя твори мистецтва, без яких важко уявити собі історію людської культури.
В образах міфічних і біблійних героїв митці завжди втілювали ідеали свого часу. Твори на міфологічну і релігійну тематику мають неперехідну цінність: вони пробуджують почуття прекрасного, хвилюють своїм людяним змістом. Пластично втілений ідеал античного чи християнського героя став виразом духовної досконалості. Освоєння художніх образів, які еволюціонували протягом кількох попередніх культурних епох, є важливим завданням естетичного виховання нашого часу.
Кількість творів на міфологічну й релігійну тематику незліченна. Чимало таких творів знаходиться в колекціях музеїв Полтавщини, зокрема, Галереї мистецтв (ПХМ). До міфологічних і релігійних сюжетів зверталися і звертаються в своїй творчості багато художників, пов’язаних походженням, життям чи діяльністю з Полтавщиною.
Див. ст., присвячені музейним колекціям Полтавщини та окремим митцям.
О. А. Білоусько.