МОНАСТИРІ на Полтавщині.

Перші монастирі на Полтавщині виникли у Києво-Руський період. З літопису відомо, що у столичному Переяславі існували М. Іоаннівський, Михайлівський (обидва кін. 11 – поч.13 ст.), Борисо­Глібський, Різдвяно-Богородицький, Савин (останні згадуються 1115). Дослідники не виключають існування давньоруської монастирської обителі на г. Пивиха. Однак перші письмові звідомлення про появу М. на землях історичної Полтавщини відносяться до більш пізнього часу – 15–16 ст., коли виникли М. Гадяцький Красногірський Миколаївський та Пивгородський Пустинно­Миколаївський. Більшість М. на історичній Полтавщині засновано в 17–18 ст. У 17 ст. з’явилися М.: Великобудищанський Троїцький Преображенський, Гадяцький Красногірський Миколаївський, Густинський Троїцький Прилуцький, Золотоніський Красногірський Преображенський, Ладинський Покровський Підгірський, Мгарський Лубенський Спасо-Преображенський, Новомлинський Успенський, Полтавський Покровський (з 18 ст. Пушкарівський Вознесенський), Полтавський Хрестовоздвиженський, Скельський Преображенський, Сорочинський Михайлівський; у 18 ст. до них додалися М.: Бистрицький Успенський, Золотоніський Благовіщенський Зозулівський, Киселівський Спаський (?), Коробівський Благо-ві-щенський,Манжеліївський скит (?), Нехворощанський Успенський Заорільський, Переяславський Вознесенський, Переяславський Георгіївський (?), Переяславський Михайлівський, Починковський (?), Сокільський Преображенський. Загалом на кін. 18 ст. Полтавська єпархія нараховувала 23 М., 11 пустиней і скитів.
Значного удару по М. завдав указ Катерини ІІ 1786, згідно з яким значна частина обителей була виведена поза штат або зовсім ліквідована. Після цього в краї залишилося 7 М. (чоловічі: Густинський Троїцький Прилуцький, Мгарський Лубенський Спасо-Преображенський, Переяславський Вознесенський, Полтавський Хрестовоздвиженський; жіночі: Золотоніський Благовіщенський Зозулівський, Велико­Будищанський Троїцький Преображенський, Ладинський Покровський Підгірський), до яких у кін. 19 ст. додався Козельщинський Різдвяно-Богородицький. Після встановлення радянської влади монастирське життя в краї завмерло. Відродження обителей припало на кін. 20 ст.
Станом на 01.01.2009 в Пол-тавській обл. функціонують 4 М.: три відновлені – Козель­щинський Різдво-Бо­го-родицький, Мгарський Лубенський Спасо-Преобра-жен­ський, Полтавський Хрестовоздвиженський та один новий – Потоцький Антоніє-Феодосіїв, що з’явився 1999.
М. відіграли загалом позитивну роль у житті краю. Крім релігійно­морального, вони мали важливе соціально­економічне й культурне значення. М. сприяли колонізації необжитих районів, заснуванню хуторів і сіл, піднесенню господарства і благоустрою краю. У неспокійні часи М. з їх системою фортифікаційних споруд були оборонними пунктами у боротьбі проти зовнішніх ворогів. Монастирські піддані, а нерідко й священнослужителі, відігравали активну роль у суспільно-політичних рухах, особливо періоду козацьких воєн проти Польщі кін. 16 – поч. 17 ст. та Української революції серед. – 2 пол. 17 ст. У М. існували книгозбірні й колекції культових речей, працювали іконописні та різьбярські майстерні, діяли духовні навчальні заклади, зберігалася традиція літописання. М. проводили значну благодійну діяльність, влаштовуючи богадільні, шпиталі для бездомних, немічних, калік, пристарілих.
Див ст. про вказані монастирі.
Літ.: Описание монастырей…, 1817. – С. 11, 25, 35, 64, 65; Описание монастырей Полтавской епархии // ПЕВ.ЧН. – 1864. – № 3. – С. 101-102; О Густынском Прилуцком Свято-Троицком монастыре // ПЕВ.ЧН. – 1864. – № 3. – С. 103-108; № 4. – С. 142-149; № 5. – С. 193-198; № 6. – С. 229-240; О Лубенском Мгарском Преображенском монастыре // ПЕВ.ЧН. – 1865. – № 13. – С. 15-25; № 14. – С. 35-42; № 15. – С. 59-76; О Полтавском Крестовоздвиженском монастыре // ПЕВ.ЧН. – 1865. – № 21. – С. 283-296; О Ладинском Подгорском монастыре // ПЕВ.ЧН. – 1865. – № 22. – С. 313-330; Строев, 1877. – 930-934; Мазанов Петр. Полтавский Крестовоздвиженский монастырь // ПЕВ.ЧН. – 1882. – № 14. – С. 689-713; № 15. – С. 745-763; Зверинский, 1890. – С. 85-86, 116-117, 133, 167-168, 190, 269; Щеглов Владимир. Возведение Рождество-Богородицкой женской общины, в селении Козельщине Полтавской епархии, в женский общежительный Рождество-Богородицкий монастырь, 1891-го года, февраля 17-го дня // ПЕВ.ЧН. – 1891. – № 6. – С. 265-293; Щеглов Владимир. Библиографическая заметка о грузинском Евангелии, находящемся в Полтавском Крестовоздвиженском мужском монастыре // ПЕВ. ЧН. – 1891. – № 6. – С. 298-302; К истории Полтавского Крестовоздвиженского монастыря. – Архимандрит Феодосий, настоятель монастыря (1798–1811 г.г.) // ПЕВ.ЧН. – 1891. – № 7. – С. 319-329; Материалы для истории монастырей Полтавской епархии в XVII и XVIII столетиях // ПЕВ.ЧН. – 1891. – № 23. – С. 907-911; Исторические сведения о монастырях Полтавской епархии, представленные в Св. Синод преосвященным Киевским, Переяславским и Славянским в 1781–84 гг. // ПЕВ.ЧН. – 1891. – № 23. – 1 дек. – С. 911-926; Зверинский, 1892. – С. 193, 205, 206, 253, 267, 278-279, 284, 285, 386; Материалы для истории монастырей Полтавской епархии в XVII–XVIII веках // ПЕВ.ЧН. – 1892. – № 4. – С. 167-182; Правитель Лубенского Мгарскаго Спасо-Преображенского монастыря иеромонах Иосиф // ПЕВ.ЧН. – 1893. – № 10. – С. 437-448; Юзефович Иустин. Лубенского Мгарскаго Спасо-Преображенского Монастыря архимандрит Лука // ПЕВ.ЧН. – 1893. – № 11-12. – С. 477-488; Чигринцев Димитрий. Первое десятилетие Богородице­Рождественской церкви Козельщанскаго женского общежительного монастыря. (8 сент. 1882 г. – 8 сент. 1892 года) // ПЕВ.ЧН. – 1894. – № 4 . – С. 101-124; №№ 5-6. – С. 131-157; Мужская одноклассная церковно-приходская школа при Полтавском Крестовоздвиженском монастыре // ПЕВ.ЧН. – 1894. – № 22. – С. 931-939; Церковные школы при Велико­Будищанском Свято-Троицком монастыре // ПЕВ.ЧН. – 1895. – № 23. – С. 1047-1075. Юзефович Иустин. Паисий Яновский, архимандрит Лубенского Мгарскаго Cпaco-Преображенского монастыря // ПЕВ.ЧН. – 1896. – № № 7–8. – С. 209-217; № 11. – С. 318-327; Памяти настоятельницы Козельщанскаго Рождество-Богородичнаго общежительного женского монастыря, Полтавской епархии, игумении Агнии // ПЕВ.ЧН. – 1896. – № 24. – С. 699-711; Слово, сказанное на литургии при гробе настоятельницы Козельщанскаго женского монастыря, игумении Агнии, благочинным о. Григорием Боровским // ПЕВ.ЧН. – 1896. – № 24. – С. 711-714; Из жизни церковно-приходских школ Полтавской епархии за 1892–93 учебный год // ПЕВ.ЧН. – 1897. – № 14. – С. 855-867; Упраздненные и прекратившие свое существование православные монастыри в пределах нынешней Полтавской епархии // ПЕВ.ЧН. – 1897. – № № 20–21. – 10-20 июля. – С. 788-800; Настоятельница Золотоношского Красногорского Иоанно­Богословского женского монастыря, игумения Бонна. (Некролог) // ПЕВ.ЧН. – 1898. – № 7. – С. 1310-1316; № 8. – С. 1356-1362; Олейников К. Краткая историческая записка о Свято-Троицком Густынском монастыре // ПЕВ.ЧН. – 1900. – № 7. – С.261-276; № 8. – С. 324-338; Данилевский Даниил. Учреждение и открытие церковноприходской школы при Переяславской Вознесенской Обители // ПЕВ.ЧН. – 1900. – № 9. – С. 374-377; Юзефович Иустин. Возникновение и первоначальная история монастырей Полтавской єпархии: Густынского Свято-Троицкого, Ладинского Покровского и Лубенского­Мгарскаго Спасо-Преображенскаго // ПЕВ.ЧН. – 1901. – № 21. – С. 956-964; № 23–24. – С. 1051-1060; № 30. – С. 1899-1906; № 31. – С. 1949-1958; 1902. – № 20–21. – С. 910-919; № 22. – С. 985-993; № 25. – С. 1114-1122. 10-е Февраля в Козелыцанском женском монастыре // ПЕВ.ЧН. – 1903. – № 7. – С. 361-364; Чубов Михаил. Святыни Св.-Троицкого Велико­Будищанскаго общежительного женского монастыря // ПЕВ.ЧН. – 1904. – №№ 22–23. – С. 885-891; Пирский Николай. 25 июля 1904 года в Козелыцанском женском монастыре // ПЕВ.ЧН. – 1904. – № 25. – С. 950-957; Павловский И. К истории Густынского мужского монастыря // ПЕВ.ЧН. – 1907. – № 22. – С. 1002-1008; Денисов, 1908. – С. 675-684; Чубов Михаил. Памяти Святителя Иоасафа Горленко // ПЕВ.ЧН. – 1908. – № 35. – С. 1435-1442; Святитель Иоасаф Горленко // ПЕВ.ЧН. – 1909. – № 5 . – С. 186-190; Сагарда Н. Краткий исторический очерк Густынского Свято-Троицкаго монастыря // ПЕВ.ЧН. – 1909. – № 7. – С.263-272; Пирский Николай. Посещение его преосвященством, преосвященнейшим владыкою Иоанном Козельщанского монастыря // ПЕВ.ЧН. – 1910. – № 17. – С. 1118-1125; Пирский Николай. Посещение Высокопреосвященным Назарием Козельщанского женского монастыря // ПЕВ.ЧН. – 1910. – № 36. – С. 2438-2445; Улович Н. К предстоящему прославлению Святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского // ПЕВ.ЧН. – 1911. – № 20. – С. 1469-1475; Лисовский Тр. Святитель Иоасаф (Горленко), Белгородский Чудотворець // ПЕВ.ЧН. – 1911. – № 23. – С. 1700-1712; Торжество Козельщанской женской обители // ПЕВ.ЧН. – 1916. – № 7. – С. 566-569; Жук В. Н. Полтавський Хрестовоздвиженський монастир. Статті з історії монастиря з коментарями та фотоілюстраціями. – Полтава: Друкарня вид­ва «Полтава», 1993. – 144 с.; Колесник О. Монастирі Полтавської єпархії (за матеріалами часопису «ПЕВ») // ПЄВ. – 2005–2006. – Ч. 11–12. – С. 99-112.
О. А. Білоусько, О. В. Колесник.