НЕСТУЛЯ Олексій Олексійович

(25.03.1957, с. Веселе Липецького р­ну Харківської обл.) – історик, д­р іст. наук (1996), засл. працівник народної освіти України (1993).
Закінчив іст. факультет Полтавського педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка (1978) (нині – університет), викладав у цьому вузі 1980–1997. У 1997–2003 працював заст. гол. Полтавської облдержадміністрації. З 2003 – проф. і ректор Полтавського університету споживчої кооперації України. Авт. досліджень про охорону пам’яток історії та культури України та їх повернення, визначних діячів української культури і мистецтва Ф. Шміта, Ф. Ернста, С. Таранушенка, Ю. Михайліва, К. Мощенка, М. Рудинського, В. Щербаківського, низки монографій та статей. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008).
Пр.: Біля витоків державної системи охорони пам’яток культури в Україні (Доба Центральної Ради, Гетьманщини, Директорії). – К.-Полтава, 1994. – 240 с.; Доля церковної старовини в Україні. 1917–1941 рр. – Ч. 1. 1917 р. – середина 1920-х років. – К., 1995. – 280 с.; Доля церковної старовини в Україні: 1917 – 1941 рр. – Ч. 2. Кін. 20-х – 1941 рр. – К., 1995. – 216 с.; Головні чинники стану збереження церковної старовини в Україні (1917–1941 рр.) // Християнство і культура: історія, традиції, сучасність. – Харків, 1998. – С. 83-86; Доля церковних іконостасів – пам’яток культури за умов антирелігійної істерії доби «Великого Перелому» (кін. 1920-х – поч. 1930-х років) // Християнські старожитності Лівобережної України: Зб. наукових праць. Присвячується 2000-літтю християнства. – Полтава, 1999. – С. 162-165; Кампанія по ліквідації монастирів та хатніх церков і доля культових пам’яток України (початок 20-х рр.) // Науковий вісн. / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 2. – С. 52-56; Погром іст.-мистецьких скарбів Софії Київської в 30-х роках // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 1. – С. 56-58.
Літ.: Ханко, 2007. – С. 82-83.
В. М. Ханко.