НИЖНЯ ЛАННА с., Карлівський р­н. Православної Церкви громада. Кирило­Мефодіївська церква.

Побудована 1900. Дерев’яна, в одному зв’язку з дзвіницею, на мурованому фундаменті, холодна. Приписна до Успенської церкви м. Карлівка. Діяла церковнопарафіяльна школа.
1912 парафіян привілейованих станів – 17, селян – 1977.
Із священиків відомі: Арсеній Михайлович Снігуровський (1912); із псаломщиків: Григорій Симонович Ребрик(1912); із церковних старост: селянин Тихон Логвинович Черненко (1912).
Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С. 235; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 98.
Т. П. Пустовіт.