БАБЕНКО Людмила Леонідівна

(24.12.1957, с. Рівне Новоукраїнського р-ну Кіровоградської обл.) – дослідник історії релігії і церкви в Україні, канд. іст. наук (1993).

Закінчила іст. факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка (1979). Працювала вчителем історії в середніх школах Кіровоградщини та Полтавщини. З 1987 – в Полтавському державному педагогічному інституті (тепер університеті) ім. В. Г. Короленка, доц. кафедри історії України. Сфера наукових інтересів – радянські органи державної безпеки у взаємовідносинах держави і церкви, політична історія 20 ст., іст. краєзнавство.

Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України (1997). Лауреат обл. премії ім. Панаса Мирного.

Пр.: Держава і церква на Полтавщині за радянської доби. – Полтава, 2002 (у співавт.); Органи державної безпеки на Полтавщині. – Полтава, 2005 (у співавт.); Реабілітовані історією. Полтавська область: Науково-документальна серія книг. – Тт. 2–5. – К.-Полтава, 2004, 2005, 2006, 2007 (у співавт.); Полтавщина: Іст. нарис. – Полтава, 2005 (у співавт.); Спецслужби і релігійний рух на Поділлі у 20-х роках XX століття // Освіта, наука і культура на Поділлі. 36. наук, праць. – Кам’янець-Подільський, 2004; ВУНК-ДПУ-НКВС: реалізація тактики церковних розколів на початку 20-х років XX століття // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. 36. статей. – Вип. 27. – К., 2004; Участь органів ВЧК-ГПУ у вилученні церковних цінностей на початку 1920-х років // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2004. – № 1/2; Феномен релігійних «чудес» 20-х рр. XX ст. та реакція на них спецслужб // Вісн. Черкаського університету. Сер. «Іст. науки». – Черкаси, 2005; Протестантські громади Буковини: репресії та переслідування 40–50-х pp. XX ст. // Краєзнавство. – 2005. – № 1–4; Чекіст більшовицької доби: портрет на тлі епохи // Історична пам’ять. – Полтава, 2006. – № 2; Участь органів державної безпеки у ліквідації діючих монастирів наприкінці 1950-х – поч. 1960-х років // Історія релігій в Україні. – Кн. 1. – Львів, 2008.

Літ.: Політичні репресії в Україні (1917–1980 pp.). Бібліографічний покажч. / Авт. вступ. статей: С. Білокінь, Р. Подкур, О. Рубльов. – Житомир, 2007. – С. 78.

О. П. Єрмак.