ОЧЕРЕТУВАТІВСЬКИЙ МУЗЕЙ НАУКОВОГО АТЕЇЗМУ

Створений у 1970-х з ініціативи гол. колгоспу «Дружба» Є. П. Бутенка у приміщенні кол. Троїцької церкви с. Очеретувате Семенівського р­ну. Діяв як відділ Очеретуватівського народного сільського КМ на громадських засадах. Як керівний орган при музеї діяла музейна рада.
Експонати збиралися на території села. Фондова збірка налічувала 800 одиниць збереження. Серед експонатів: книги космонавтів Г. Берегового «Небо починається на землі», П. Поповича «Поклик Галактики», Г. Титова «Сімнадцять космічних зірок» із дарчими написами авторів.
Експозиція мала розділи: «Марксизм­ленінізм про релігію», «Походження релігії», «Наука і релігія про походження життя на землі», «Роль КПРС у подоланні релігійних пережитків у свідомості радянських людей», «Сучасні радянські свята і обряди», «Революційні демократи, письменники та художники проти релігії», «Релігійне сектанство та його реакційна суть», «Космос на службі науки». Окреме місце було відведено показу природи рідного краю, побуту селян. Художнє оформлення експозиції виконано місцевими майстрами. При музеї діяв кінолекторій «Релігія – опіум народу», відбувалися атеїстичні вечори для молоді, діяли клуби «Юний атеїст», «Прометей», «Орбіта», проводилися вечори вшанування трудових династій, зустрічі «За круглим столом». Як осередок ідеологічної та антирелігійної пропаганди, музей проводив активну антирелігійну пропаганду у селах району.
Ліквідовано музей у 1990-х з ініціативи його засновника Є. П. Бутенка у зв’язку з передачею приміщення релігійній громаді села. Експозицію демонтовано, експонати частково передано до народного КМ у с. Очеретувате. Культові предмети передано релігійній громаді.
Літ.: Робочий архів відділу пам’ят­кознавства ПКМ.
В. О. Мокляк.