РАШІВКА с., Гадяцький р-н. Православної Церкви громада. Христоріздвяна церква.

Час будівництва першої, дерев’яної церкви на честь Різдва Христового у м-ку Рашівка Гадяцького полку (тепер с. Гадяцького р-ну) не встановлений. Відомо лише те, що вона була перенесена з Гадяцького замку, але 1797 згоріла. Пізніше храм відбудували на старому місці. 1812 церква була перебудована. Цим же роком датується і завершення будівництва нової мурованої церкви з розташованою поруч дерев’яною дзвіницею. Це дає змогу зробити припущення, що дерев’яна церква була не перебудована, а замінена новою, мурованою. 1905 до церкви прибудована мурована дзвіниця.
У 1902 володіла 33 дес. ружної, 1210 кв. саж. садибної землі, 12 дес. 1769 кв. саж. було у спільному користуванні з причтом Успенської церкви. Мала церковну сторожку, 2 будинки для квартир священика та псаломщика. Діяли б-ка, церковнопарафіяльна школа (містилася у власному будинку разом із квартирою псаломщика), церковнопарафіяльне попечительство.
1902 парафіян – 1198 душ чоловічої, 1244 душі жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 31, міщан – 197, козаків– 1062, селян – 827.
29.06.1922 органами радянської влади було зареєстровано статут та списки релігійної громади церкви.
Із священиків відомі: Михайло Стефанович Косяченко (1902, 1912, у сані з 1895); із псаломщиків: диякон Афанасій Симонович Рогозянський (1902, у сані з 1901), диякон Іоанн Михайлович Мартинович (1912), Василь Ільїн Федоренко (1902, на посаді з 1883, стихар 1890), Стефан Мойсейович Редька (1912); із церковних старост: козак Никон Федорович Кириченко (1902), Данило Петрович Кожушко (1912).
Літ.: ДАПО. – Ф. Р-1503. – Оп. 2. – Спр. 82. – Арк. 22; Клировая книжка…, 1902. – С. 59; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 12.
В. О. Мокляк, В. А. Павленко,
Т. П. Пустовіт.