РЕГУШІВКА хут., Оржицький р-н (тепер не існує). [Баптистів] Євангельських Християн Баптистів (ЄХБ) громада.

Офіційно зареєстрована 22.11.1945 за № 27. Для молитовного будинку орендувала приміщення у гр. Г. Я. Шпортяк, з 1957 – у гр. М. Я. Гребінник. Налічувала парафіян: 1949 – 30, 1950, 1955 – 52, 1957 – 20, 1965 – 11. До громади входили жителі хут. Регушівка, с.с. Чутівка, Сазонівка Оржицького р-ну. Піддавалася утискам з боку влади. Пресвітер І. П. Гаран був відсторонений від служіння через звинувачення у місіонерській діяльності. У 1950 громада зверталася зі скаргою до уповноваженого Ради у справах релігійних культів про перешкоджання райвиконкомом проведенню обряду водного хрещення.
Знята з реєстрації відповідно до рішення Полтавського облвиконкому № 104 від 25.03.1963 як така, що фактично припинила діяльність через відсутність пресвітера і молитовного будинку. Підтверджено рішенням Ради у справах релігійних культів при РМ СРСР (протокол № 13 від 28.02.1963). У 1967 пресвітер І. П. Гаран намагався відновити громаду і зареєструвати її (заяву підтримали 44 чол.), але отримав відмову.
Із пресвітерів відомий: Гаран Іван Петрович (1945, 1957).
Літ.: ДАПО. – Ф. Р-4085. – Оп. 15. – Спр.П. – Арк. 38, 44-123.
В. О. Мокляк.