РИМАРІВКА с., Гадяцький р-н. Православної Церкви (УПЦ КП) громада. Покровська церква.

Час будівницва першої дере-в’яної церкви на честь Покрови Пресвятої Богородиці в с. Римарівка Гадяцького полку (тепер Гадяцького р-ну) невідомий. Найдавніша згадка про її існування засвідчена наявними на поч. 20 ст. в церковному архіві метричними книгами за 1741 та дзвоном вагою в 4 пуди 35 фунтів, придбаним значковим товаришем Лубенського полку І. Ющенком у 1751. Церква згоріла 1782. Згадується 1773 у зв’язку з призначенням нового священика. 1783 на кошти поміщика, колезького асесора Герасима Євстафійовича Станіславського з дозволу Чернігівського архієпископа Віктора була збудована нова дерев’яна церква. 1799 до неї прибудували дзвіницю. Знищена пожежею 1903.
На її місці відставним майором Віктором Юр’євим 1906 закладено нову церкву у візантійському стилі (висота 35 м), муровану, в одному зв’язку з дзвіницею, холодну. Могила жертводавця збереглася поряд із церквою, а під вівтарною стіною знаходиться прах парафіяльного священика Віктора Назаревського.
У 1902 володіла 52 дес. 1745 кв. саж. землі ружної. Мала церковну сторожку. Діяли б-ка; у парафії – 2 школи грамоти, поч. народне училище ім. Маслова, земське народне училище, церковнопарафіяльне попечительство.
До парафії входили хутори: Змагиний, Дядечковий, Мельниковий, Забродом, Голоборщий, Митрофанівка, Гречанівка, Малинівщина, Миколаїв, Ясиновий, Новий, На Глибокій Долині, Кулебиний, Ситенський, Тригубівщина.
1902 парафіян – 1930 душ чоловічої, 1871 душа жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 54, міщан – 46, козаків– 939, селян – 139.
1958 храм зачинений і суттєво поруйнований, знищено церковну огорожу і каплицю. 1992 церкву передано УПЦ КП, тоді ж відновлено богослужіння. Релігійна громада зареєст-рована 18.05.1993 за № 254. Стараннями настоятеля прот. Леоніда Василенка відновлено іконостас, проведено ремонтні роботи, споруджено церковну огорожу.
Із священиків відомі: Буковський (1773), Віктор Герасимович Назаревський (1902, позаштатний 1912, у сані з 1854, нагороджений орденом св. Анни 2 ст. 1898), Євграф Іоаннович Ордановський (1902, у сані з 1849), Іоанн Вікторович Назаревський (1912), прото-ієрей Леонід Василенко (з 1990-х); із псаломщиків: диякон Іоанн Космин Зимбалевський (1912), Іоанн Михайлович Крамаровський (1902, 1912, на посаді з 1879), Михайло Іоаннович Крамаровський (1902, на посаді з 1839, нагороджений золотою медаллю за 50 років служби 1890), Микита Петрович Дубницький (1902, на посаді з 1876); із церковних старост: козак Потап Микитович Голоборщий (1902), козак Стефан Ілліч Ковтун (1912), Олександр Миколайович Шостак (2008).
Літ.: ЦДІУАК. – Ф. 127. – Оп. 1076. – Спр. № 141; Клировая книжка…, 1902. – С.66; Справочная клировая книга…, 1912. – С.12; РГПО, 2008. – Арк. 9.
В. О. Мокляк, В. А. Павленко,
Т. П. Пустовіт.