«РІДНИЙ КРАЙ»

Hауковий, публіцистичний, художньо-літ. альманах.
Виходить з 1999 в Полтаві двічі на рік. Видавець-засновник – Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. Гол. редакційної ради – М. К. Наєнко, д-р філологічних наук, проф., лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, гол. ред. – В. О. Пащенко, д-р іст. наук, проф., дійсний член АПН України. Альманах зареєстрований Вищою атестаційною комісією при КМ України як фахове вид. з спеціальностей «мовознавство» і «літературознавство».
«Р. к.» – продовжувач традицій однойменної «часописі політичної, економічної, літературної і наукової», що виходила з 1905 спочатку в Полтаві, з 1907 по 1914 у Києві, протягом 1915–1916 у Гадячі. «Р. к.» має постійні («Поезія», «Проза», «Публіцистика», «Мовознавство», «Літературознавство», «Сторінки історії», «Мистецтвознавство», «Рецензії») і змінні («Від редакційної ради», «Драматургія», «Дебют», «Переклади», «У «Рідному краї» про «Рідний край», «Ім’я в Україні», «Християнству – 2000», «Полтаві – 1100», «Полтава сьогодні», «З когорти великих», «Ювілейні дати», «У світі цікавого», «Сторінки майбутньої книги», «Рідному краю» – 100», «Біля азбучних істин», «Уроки Гоголя», «Хроніка» («Наукова хроніка», «Музейна хроніка», «Ювілейна хроніка»), «In memoria», «Презентуємо видання», «Діалоги», «Дорогами духу», «У творчій робітні майстра») розділи, публікує матеріали з мовознавства, літературознавства, історії, мистецтвознавства тощо. Рецензуються або презентуються найвагоміші філологічні, культурологічні видання. Приділено чималу вагу проблемам церкви, релігії. Матеріали, присвячені питанням історії й сьогодення церкви, опубл. в таких змінних і постійних розділах альманаху: «Християнству – 2000»: «Слово до віруючих і невіруючих Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета», «Дорога в тисячу років» (митрофорний протоієрей Микола Храпач), «Церковні цінності як порятунок голодуючих: життєва необхідність чи політична авантюра», «Одіссея митрополита Феодосія» (В. Пащенко), «Діяльність релігійних громад старообрядців на Полтавщині в ХІХ столітті» (Ю. Волошин), «Роль давньоболгарських писемних пам’яток в утвердженні християнства у слов’янському світі» (З. Валюх, В. Cнігуренко), «Роль церкви в розвитку торгівлі Київської Русі» (Л. Бабенко); «Діалоги»: «Спершу я навчився боятися Бога, а потім цей страх божий переріс у довіру до Бога і віру в Бога» (Інтерв’ю з єпископом Полтавським і Кременчуцьким Федором) (Т. Дениско); «З когорти великих»: «Невгасимий вогонь… Полтавські діалоги про владику Євсевія» (В. Сарапин); «Публіцистика»: «Пам’ятаючи про таїнство смерті і про той празник, що називається життям» (розмова письменника Валентина Чемериса з архімандритом Дмитрієм (Рудюком), намісником Михайлівського монастиря (Золотоверхового); «Літературознавство»: «Українська проповідь ХVІІ століття як об’єкт дослідження С. Маслова» (О. Бевз), «Біблійні мотиви в ліриці Богдана-Ігоря Антонича» (С. Ленська), «Біблійні мотиви в поезії Р.-М. Рільке («Книга годин», «Книга картин», «Нові поезії»)» (О. Ніколенко), «Православна тенденція в системі художнього мислення І. Котляревського (на матеріалі «Енеїди»)» (В. Пащенко); «Відгуки християнської культури ХVII–XVIII ст. в «Енеїді» Івана Котляревського» (В. Сарапин); «Мовознавство»: «Християнська етика в чеських прагматичних кліше» (Н. Баландіна), «Конотація фонетичних засобів ритму в українському перекладі Господньої молитви» (Л. Українець), «Полісемія як складник образної системи української православної проповіді», «Особливості контекстуальної антонімії в мові української проповіді» (І. Павлова); «Сторінки історії»: «Чужі табори. Православна церква й інтелігенція в українському суспільстві на початку ХХ століття» (С. Гладкий, В. Пащенко), «Обновленський рух на Полтавщині» (А. Киридон), «Правові засади процесу легалізації православних сект в Україні І чв. ХХ ст.» (В. Пащенко, Т. Нагорна); «Сторінки майбутньої книги»: «Проблема руйнації церкви в романі «Собор» Олеся Гончара» (В. Пащенко); «Мистецтво»: «Різдвяна ніч. Триптих». Гобелен. 1996 (О. Бабенко), «Т. Шевченко. Давидові псалми». Офорт, акватинта 1999 (1), «Т. Шевченко. Давидові псалми». Офорт, акватинта. 1999 (2), «Діла добрих оновлються. Діла злих загинуть…» (Фрагмент). Полотно, олія. 2002 (В. Гарбуз), «Третій янгол». Гобелен. 1998, «Княгиня Ольга та рівноапостольний князь Володимир». Вітраж. 1997, «Спас Нерукотворний». Олія. 1997, «Благовіст». Гобелен. 1999 (Ю. Самойленко), «Гетьманська церква». Папір, акварель. 1913 (О. Сластьон); «Преображенська церква у Великих Сорочинцях – пам’ятка архітектури доби Гетьманщини». Картон, олія. 1980, «Портрет Патріарха Мстислава». Полотно, олія. 1999 (В. Брикулець), «Хрещення». Папір, акварель. 2000 (Т. Кусайло), «Іванова гора». Папір, акварель. 2000 (В. Трохимець-Мілютін), «Дорога в минуле». Папір. 1995 (Л. Гусак), «Літопис». Полотно, олія. 1996 (В. Братанюк); «Рецензії»: «Чи буває зрада виправданою?» (Рецензія на вид.: Перепеляк Іван. Тринадцятий апостол: Поема-феєрія. – Харків: Майдан, 2006. – 126 с.) (І. Михайлин), «Погляд сучасного історика на творчість Олеся Гончара» (Рецензія на книгу: Пащенко Володимир. Гончарова правда про духовність і церкву). – Полтава: АСМІ, 2006. – 360 с.) (Л. Бабенко).
Літ.: Пащенко В. Слово до читача // Рідний край. – 1998. – № 1. – С. 4; Соколова С., Хропко П. Журн. «Рідний край» (1905–1916) – перша ластівка української легальної преси // Рідний край. – 1998. – № 1. – С. 5-12; Рідний край: Альм. Систематичний покажчик змісту (1999–2005) / Уклад. і передм. Г. Білик. – Полтава: АСМІ, 2005. – 52 с.
М. І. Степаненко.